- Dramatisk nedslakting av laks

Et større sjøområde tømmes for oppdrettslaks og store mengder laks tvangsslaktes i kampen mot resistent lakselus. - Svært alvorlig, mener Mattilsynet.

Oppdrettslaks.

For å beskytte villaks og sjøørett beordrer Mattilsynet i Nord-Trøndelag utslakting av oppdrettslaks. Illustrasjonsbilde.

Foto: Terje Marøy / SCANPIX

John Falch i Mattilsynet

- Stuasjonen er dramatisk, vi har aldri før gjort et slikt vedtak, sier John Falch, distrikssjef for Mattilsynet i Namdalen.

Foto: Kjartan Trana / NRK
SinkaBerg Hansen AS

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er medeier i Sinkaberghansen, oppdrettsfirmaet som nå ser seg nødt til å slakte 2 millioner laks før normal slaktetid i kampen mot lakselus.

Foto: NRK

Alle midler skal være prøvd i kampen mot lakselusa i et område nord for Vikna i Nord-Trøndelag, men uten hell. Lakselusa viser nemlig tegn på resistens.

Nå ser Mattilsynet seg nødt til å kommandere nedslakting av hundretusenvis av oppdrettslaks på et større område.

- Det er dramatisk. Vi har aldri før gjort et slikt vedtak om pålagt utslakting, sier John Falck, distrikssjef for Mattilsynet i Namdalen til NRK.

- To måneders «branngate»

Han karakteriserer situasjonen som svært alvorlig - ikke for oppdrettslaksen som blir slakta, men for villaksen og sjøøretten som kan smittes av resistent lakselus.

I februar skal et større område nord for Vikna være tømt for oppdrettsfisk.

Planen er at den resistente lakselusa dør ut sammen med oppdrettslaksen, før ny smolt settes i merdene etter to måneder.

Det var TV2 som først meldte om utslaktinga.

Slakter to millioner laks

Fem oppdrettselskap driver lakseoppdrett i det aktuelle området nord for Vikna i Nord-Trøndelag. Hvor mange laks som må slaktes før februar er usikkert, men bare ett av firmaene slakter 2 millioner laks tidligere enn normalt.

Oppdretterne her har i flere år jobbet med å få bukt med den hissige lakselusa i området.

Målet med brakklegginga er å utrydde den resistente lakselusa for godt, for å beskytte villlaks og sjøørret mot smitte.

- Vi håper og tror det vil virke. Dette er et stunt alle oppdretterne her er enige om å gjøre. Det er positivt å brakklegge, håpet er å få begynne på nytt igjen uten lusa, sier Finn Sinkaberg, daglig leder i oppdrettselskapet Sinkaberghansen til NRK.

- Regner med økonomisk tap

Finn Sinkaberg

Finn Sinkaberg, daglig leder i oppdrettsselskapet Sinkaberghansen, håper og tror en periodisk brakklegging av oppdretten vil hjelpe.

Foto: Privat

Firmaet, hvor fiskeriminister Lisbeth Berg Johansen er medeierskal, skal i forbindelse med brakklegginga slakte hele to millioner laks.

- Laksen skulle blitt slakta uansett, men nå framskynder vi det. Fisken blir da noe mindre når den slaktes, sier han.

- Det vil bety vesentlig kostnadstap for dere?

- Ja, det vil det nok, men vi gjør dette fordi vi frykter større tapet til slutt om vi ikke gjør det, sier Sinkaberg.