NRK Meny
Normal

- Burde ikke ha kjørt over fjellet

Bussen som veltet i kraftig vind på Dovrefjell i 2006 burde ikke kjørt over fjellet på grunn av værforholdene, mener Statens Havarikommisjon for Transport.

Bussvelt på fokstua
Foto: Vidar Heitkøtter / GD / SCANPIX / Scanpix

Bussen var på vei fra Trondheim til Oslo da den kjørte av veien på sør for Fokstua på Dovrefjell natt til fredag 24. november 2006. 30 personer ble skadet, fire av dem alvorlig.

Les: Nattbussen velta på Dovre

Uvær og glatt vei

Det var sterk sidevind og glatt veibane da ulykken skjedde. Granskingen viser at kjøretøyet ble utsatt for så store krefter at veigrepet forsvant og sjåføren mistet muligheten til å styre. Bussen kjørte av veien i om lag 50 kilometer i timen og veltet over på siden.

Kart bussulykke Dovre

Ulykken skjedde sør for Fokstua.

Foto: NRK

Statens Havarikommisjon for Transport mener bussen ikke burde ha kjørt over fjellet slik vær- og føreforholdene var på det aktuelle tidspunktet.

Flere sikkerhetstilrådinger

Kommisjonen fremmer seks sikkerhetstilrådinger etter ulykken. De peker på at bussjåføren ikke hadde tilgang til oppdatert informasjon om vindforholdene på E6 over Dovre på ulykkesdagen. De råder Statens vegvesen til å legge til rette for lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om vind- og føreforhold både over Dovre og andre fjelloverganger.

Les: Vindpølser skal hindre ulykker

Det trekkes også fram at E6 ikke var strødd eller saltet fordi entrepenøren hadde vurdert at vinden ville blåse det bort. Kommisjonen mener at vegvesenet bør vurdere å sette krav til metode for å bedre friksjonen på glatt vei i kombinasjon med sterk vind.

- Utilstrekkelige retningslinjer


Havarikommisjonen mener at Statens vegvesens retningslinjer for stenging av E6 over Dovrefjell er utilstrekkelige slik værforholdene var da ulykken skjedde og at de ikke fanger opp kombinasjonen av glatt vei og kraftig sidevind.

De råder vegvesenet til å sette grenser for vindstyrke i forhold til friksjon.

Havarikommisjonen peker også på at det var vanskelig å evakuere passasjerene som satt i første etasje da bussen lå på siden. De mener vegvesenet bør jobbe for å bedre regelverket slik at alle busspassasjerer kan evakueres raskt.

I rapporten foreslås det også at Samferdselsdepartementet vurderer å få på plass et system for sikkerhetsledelse for selskaper får offentlig godkjenning for persontransport på vei.

Til sist peker man på at sjåføren ikke hadde fått instruksjoner, opplæring eller trening om kjøring av bussen i sterk sidevind og på glatt vei. Det samme gjelder evakuering og redning i krisesituasjoner.

Kommisjonen råder selskapet Lavprisekspressen til å etablere et system som inkluderer en sikkerhetsgjennomgang av alle rutestrekningene med tanke på valg og bruk av busser samt opplæring av sjåførene.

Bussulykke Dovre
Foto: NRK

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25