- Bør tiltales for narkotikalovbrudd

Den antatte lederen for Hells Angels bør bli tiltalt for narkotikalovbrudd, mener politiet i Sør-Trøndelag.

Hells Angels

Den antatte lederen av Hells Angels risikerer fengsel i to år.

Foto: Russel A. Daniels / Scanpix

Politiet i Sør-Trøndelag tror den antatte lederen av Hells Angels var bakmann da en annen mann ble pågrepet med ti kilo hasj på Støren for ett år siden.

Kan få fengsel i to år

Ifølge politiadvokaten bør den antatte lederen for MC-klubben tiltales etter § 162b. i straffeloven:

"Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler fastsatt av Kongen er ansett som dopingmiddel, straffes for dopingforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år."

Avviser anklagene

Advokat Morten Furuholmen.

Advokat Morten Furuholmen sier klienten hans avviser anklagene.

Foto: Tore Meek / Scanpix

Mannen har gjennom sin advokat Morten Furuholmen avvist anklagene.

Det er statsadvokaten som avgjør endelig tiltale.

Politiet mener også mannen som ble pågrepet med hasjpartiet, må tiltales for det samme.