NRK Meny
Normal

- Bevar bevis i drapssaker

Det er en trussel mot rettssikkerheten at Norge ikke har rutiner for å bevare bevis i straffesaker, mener advokater og privatetterforsker.

Sigrid Heggheim - faksimile fra Adresseavisen
Foto: NRK

Norge er ett av noen få land i Vest-Europa som ikke har noen rutiner for å oppbevare såkalte tinglige bevis i alvorlige straffesaker etter dom i lagmannsretten.

Rystet

 

Advokat Christian Wiig
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Advokat John Christian Elden har tidligere gått ut og kritisert håndteringen av bevis i Fritz Moen-saken. Han får støtte av advokat Christian Wiig som er rystet over at bevis ikke blir sikret.

- Jeg var faktisk ikke klar over det før i forrige uke, at man ikke oppbevarer de tinglige bevis, sier Wiig. Han viser til britiske Scotland Yards rutiner for oppbevaring av slike bevis og mener dette er helt nødvendig for rettssikkerheten.

- Hvis man ikke oppbevarer tinglige bevis, så risikerer man at man får et brudd i rettssikkerheten, mener advokaten. Mennesker som kunne fått gjenopptatt saken sin fordi de er dømt på feil grunnlag risikerer å ikke få dette fordi bevis har gått tapt, sier Wiig.

- Rotete  

Tore Sandberg
Foto: MMS/Rune Kjær Valberg / NRK

Da Fritz Moen ba om å få gjennoppta drapssakene han var dømt for var mangelen på fysiske bevis åpenbar. Da Moens hjelpere ba om å få forelagt sentrale bevis i saken var svaret at disse enten var kastet eller borte.

Privatetterforsker Tore Sandberg mener mangelen på rutiner rundt bevaring av bevis også vanskeliggjør gjenopptakelseskommisjonens arbeid.

- I sak etter sak så har jeg opplevd at til dels helt sentrale bevismidler ikke er å oppdrive, og det er ikke en rettsstat verdig, sier Sandberg.

Sæd- og hårfunn tapt  

Mappe med saksdokumenter i Sigrid Heggheim-saken
Foto: NRK

Drapene på Sigrid Heggheim og Torunn Finstad er strafferettslig foreldet. Siden sakene var oppe i domstolene er DNA-metoden utviklet. Sandberg mener det er viktig å bevare bevis blant annet fordi teknologien stadig skaper nye muligheter for funn på bevismateriale.

Hadde hår funnet i Torunn Finstads hender, sæd funnet i Sigrid Heggheim og andre funn blitt tatt vare på kunne dagens teknologi trolig gitt flere svar enn teknologien på 70-tallet, mener Sandberg.

Krever handling

Advokat Christian Wiig krever at at justisministeren gjør noe med bevishåndteringen i alvorlige straffesaker øyeblikkelig.

- Dette skal ikke skje og jeg antar at dette gjør justisministeren noe med i løpet av september måned, sier Wiig.

Det har ikke lyktes å få en kommentar fra Justisdepartementet.

 

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.