Amerikanerne bekymra over NTNU

Amerikanske myndigheter ble bekymra da professorene på NTNU foreslo en boikott av Israel.

Gløshaugen

Både israelske og amerikanske myndigheter reagerte på forslaget om Israel-boikott fra NTNU-professorer.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

NTNU-rektor Torbjørn Digernes

Rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes opplevde et sterkt press fra Israel, men visste ikke at amerikanerne engasjerte seg så sterkt i boikott-aken.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK
Tora Aasland

Forskningsminister Tora Aasland (SV) la sterkt press på NTNU-styret ved å flagge regjeringens nei-standpunkt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

NTNUs omstridte Israel-kritiske forelesningsserie om Midtøsten i fjor høst og forslaget om akademisk og kulturell boikott av Israel i fjor høst, fikk amerikanerne til å trykke på alarmknappen, viser dokumenter fra WikiLeaks som Aftenposten har tilgang til.

Til tross for forsikringer fra norske myndigheter om at boikott slett ikke var norsk linje og løfter om at universitetsstyret til slutt kom til å stemme ned forslaget valgte den amerikanske ambassaden i Oslo likevel å be det amerikanske utenriksdepartementet i Washington vurdere utviklingen i Norge nærmere.

Ba om forklaring

På ett tidspunkt kontaktet da også den amerikanske ambassaden norsk UD for å få en forklaring på hvordan norske myndigheter ville forholde seg til at et statlig universitet kunne dra i gang en slik boikott.

Rektor Thorbjørn Digernes bekrefter at NTNU ble satt under et voldsomt press i ukene før boikottvedtaket skulle behandles i styret.

– Vi fikk et stort antall henvendelser via e-post gjennom noe som ganske klart sto fram som en organisert aksjon fra ent nettverk som var spredt over store deler av verden, forteller Digernes til NRK.no.

Han sier han ble overrasket over en språkbruk Digernes mente lå veldig langt fra det saken dreide seg om.

– Jeg ble beskyldt for å være nazist og Hitler, men jeg opplevde aldri dette som trusler, sier Digernes.

Tre dager før NTNUs styre skulle stemme over boikottforslaget gikk forskningsminister Tora Aasland ut og sa at regjeringen sier nei til akademisk boikott av Israel.

Tok direkte kontakt

Mens amerikanerne jobbet diskre i regjeringskvartalet, tok israelske myndigheter direkte kontakt med Digernes og NTNU.

– Jeg husker ikke nøyaktig hvilke ord de brukte, men det kom en henvendelse fra ambassaden at de ikke syntes dette med boikott var en god idé.

12. november i fjor stemte styret ved NTNU ned forslaget om akademisk boikott av Israel.

Dagen etter uttalte israelske myndigheter at de var meget tilfreds med NTNU-styrets beslutning.

I ettertid sier Digerens at selv om hele affæren tok mye av tida til NTNU-ledelsen, så var det en lærerik periode.

– Det var en interessant erfaring. Vi lærte jo litt om hvordan denne lobbyen arbeider. Det var en innsikt vi ikke hadde før.