- Behold helseregionene

Fylkesordføreren i Sør-Trøndelag er ikke enig i Høyres forslag om å legge ned helseregionene.

 

Tore O. Sandvik
Foto: STFK / Siri Nordberg Malvik

 - Vi klarte å redde sykehuset på Røros og i Orkdal gjennom en politisk løsning. Jeg tror det er vanskelig å få til slike ting hvis vi må snakke med ukjente helsebyråkrater som sitter bortgjemt i en stor helseorganisasjon et annet sted i landet, sier Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag fra Arbeiderpartiet.

Vil fjerne helseregionene

Under et besøk på St. Olavs Hospital sa Høyres leder Erna Solberg at partiet ønsker å opprette en felles statlig helseadministrasjon og gå bort fra de helseregionene vi har i dag.

- I dag gjør forskjellen i det økonomiske grunnlaget mellom de forskjellige helseforetakene at du risikerer å få forskjellig behandling avhengig av hvor du bor. Med mindre det er livstrueende er sannsynligheten for at du får behandling mindre i Helse Midt-Norge eller Helse Vest, sier Erna Solberg til NRK Trøndelag.

Feil medisin

Selv om Tore O. Sandvik er enig i at alle skal ha lik tilgang til helsetjenester, tror han ikke på Høyres løsning om en felles statlig helseadministrasjon.

- Min erfaring er at vettet er noenlunde likt fordelt utover landet . En ytterligere sentralisering av helsemakten vil gjøre det vanskeligere å nå fram med synspunkter om helsetilbudet for innbyggerne rundt om i landet, mener Sandvik.

Han reagerer også på at dette forslaget kommer fra Høyre.

- Det er interessant at Høyre, som er det partiet som har foreslått minst til helse av alle de siste årene, tror at man kan organisere seg ut av pengemangelen, sier Tore O. Sandvik.