- Arbeidsmiljøloven må endres

Arbeidsmiljøloven er for streng og må endres for å unngå flere lovbrudd i eldreomsorgen. Det mener arbeidsgiverforeningen Spekter.

Anne-Kari Bratten

Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter mener det er på høy tid å endre Arbeidsmiljøloven.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Etter at det ble avslørt over 26 000 lovbrudd i eldresektoren i Trondheim i mars, lovet kommunen å ta grep og ordne opp. Rett før kommunvalget ble forholdet politianmeldt av Arbeidstilsynet

Men tirsdag fortalte NRK at Trondheim kommune igjen brøt loven 1585 ganger bare i sommer.

– Hindrer tilrettelegging

Nå mener arbeidsgiverforeningen Spekter at medisinen mot å begå nye lovbrudd i blant annet eldreomsorgen, er å endre på Arbeidsmiljøloven.

Loven regulerer blant annet hvor lenge du maksimalt kan jobbe per dag, hvor lang hviletid det skal være mellom vakter og hvor hyppig man kan jobbe helgevakter.

– Arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal gi vern til ansatte, og det gjør loven i dag. Problemet er at loven er så rigid at den hindrer tilrettelegging for den enkelte ansatte, hevder Anne- Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter.

Lite fleksibelt

Hun legger frem eksempelet om hjelpepleieren som vil delta på foreldremøte på skolen og ønsker å bytte vakt med en kollega. Men ved et slik bytte står sykehjemmet i fare for å bryte loven to uker på rad.

Én ansatt får for mye arbeidstid den ene uken, og den andre får for lang arbeidstid den neste. Slik sørger loven for at situasjonen blir ufleksibel.

– Loven må moderniseres slik at vi kan få til tilrettelegging for den enkelte ansatte, sier Bratten til NRK.

– Enkel løsning

Arne Byrkjeflot, bystyrerepresentant i Trondheim

Arne Byrkjeflot er leder for LO i Trondheim.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Leder i LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot, fnyser av Brattens forslag.

– Det er en veldig enkel løsning på problemet å endre loven. Dette skaper en farlig arbeidssituasjon, sier han til NRK.

Flere fagforeninger NRK har vært i kontakt med, frykter en endring i lovverket vil få arbeidsgivere til å presse sine ansatte til å jobbe mer.

– Må holde til pensjonsalderen

Av Trondheim kommunes 3590 helse-og omsorgsarbeidere er det 35 prosent som jobber full tid. 480 personer har 20 prosent stilling eller mindre.

– Det er de som har lave stillingsprosenter som kommer til å gå med på denne «fleksibiliseringen». En del ungdommer synes nok at det er greit å jobbe mye en periode, men man må ha en ordning som man kan leve med i 100 prosent stilling til man er pensjonist, sier Byrkjeflot.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Video Trondheim kommune politianmeldt

Her ble noen av de 26 100 bruddene på Arbeidsmiljøloven begått.

Foto: Nyhetsspiller

Skrikende behov

Etter Adecco-skandalen var det ingen som våget å bryte arbeidsmiljøloven lenger. Mange kommuner har hatt store problemer med å skaffe nok vikarer.

Ifølge Spekter blir det en stor utfordring å skaffe nok hender til oppgavene i fremtiden.

– I 2030 kommer vi til å mangle 40 000 hjelpepleiere og 13 000 sykepleiere. De skal ikke jobbe mer, men de skal ha arbeidstiden sin tilrettelagt slik at de kan få en lønn å leve av og pensjonsgrunnlag til å leve på, sier Anne-Kari Bratten.

Ifølge Bratten sier 45 prosent av norske kvinner sier de kan jobbe mer dersom de får arbeidstiden tilrettelagt, men at loven er for streng til at det er mulig.

– Endring vil forverre

Arne Byrkjeflot i LO mener det er fullt mulig å lage ordninger som får arbeidlivet til å gå rundt, uten at loven blir brutt og uten at loven blir endret.

– Man kan lage systemer som fungerer utmerket. Det er mulig å bytte skift uten å bryte loven. Det gjøres blant annet i industrien, sier Byrkjeflot.

– Dersom man endrer loven, vil det forverre situasjonen. Folk får en uforutsigbar arbeidslivssituasjon hvor det blir umulig å planlegge, understreker han.

Gode vaktplaner– færre lovbrudd

Gørild Brekke

Gøril Brekke i kommunens enhet for service og internkontroll.

Foto: Patrick Honningsvåg / NRK

Gøril Brekke i Trondheim kommune har ansvar for kursene som skal gjøre lederne av byens omsorgssentre flinkere til å lage gode vaktplaner. Kursingen i turnussystemet GAT foregår flere ganger årlig, systemet skal varsle om lovbrudd før de skjer.

Hun mener gode vaktplaner er nøkkelen for å unngå lovbrudd.

– Når du registrerer avvik, får du fortløpende meldinger om brudd på Arbeidsmiljøloven eller om avviket kvalifiserer til overtidsbetaling, sier Brekke.

Hun håper at bedre vaktplaner skal gjør arbeidshverdagen bedre for de ansatte.

– Dess bedre kvalitet det er på innregistrering, dess lettere blir det å ivareta de ansattes arbeidstids-og betalingsbestemmelser, forklarer Brekke til NRK.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.