- Ap og Høyre gjør et godt valg

Høyre går mest fram av alle partiene i en landsprognose. - At Ap gjør et godt valg, og at Høyre gjør et enda bedre valg, vil vi nok se ut over kvelden, sier valgekspert Anders Todal Jensen.

Valgnatt Trøndelag

Landstendensene vil også til en viss grad slå ut lokalt, sier valgekspert Anders Todal Jensen til programleder Thor Amund Hagen.

Foto: NRK

Med en oppslutning på 25,3 prosent blir Høyre
valgets vinner. Frp går mest tilbake og ligger an til å få 13
prosent, viser SSBs prognose.

Høyre er vinneren etter at forhåndsstemmene i Trondheim er talt opp. Partiet får 25,1 prosent, en framgang på 10,1 prosent.

I Trondheim har Arbeiderpartiet fått 41,5 av forhåndsstemmene.

Frp er den store taperen i Trondheim, de har en foreløpig tilbakegang på 5,3 prosent.

Prognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) klokken 21 viser at
Fremskrittspartiet kan få en oppslutning på 13 prosent. Det er
en tilbakegang på 5,5 prosentpoeng fra fylkestingsvalget i 2007.
Sammenlignet med stortingsvalget i 2009 er partiet nær halvert
med en tilbakegang på 9,9 prosentpoeng.

Høyre blir som ventet valgets store seierherre, med en framgang
på 6,5 prosentpoeng siden forrige lokalvalg, med en oppslutning
på 25,3 prosent, ifølge de siste prognosene.

Arbeiderpartiet kan ende på 33,2 prosent, en framgang på 2,3
prosentpoeng på fire år. SV ser ut til å ha stanset det store
raset på meningsmålingene og får 5,1 prosents oppslutning på
prognosene, en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng fra valget i
2007.

Regjeringspartner Senterpartiet ender på 7,4 prosent på
prognosene, en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng fra forrige
fylkestingsvalg.

Kristelig Folkeparti får ifølge SSB-prognosene
5,7 prosent, en tilbakegang på 1 prosentpoeng fra 2007. Rødt er
notert med 1,8 prosent, en tilbakegang på 0,2 prosentpoeng fra
2007.

NTB/NRK