- Anbud skviser Team Trafikk

LO kommer med knallhard kritikk av anbudet på kollektivtrafikken i Trondheim.

- Anbud skviser Team

Fagorganisasjonen mener ingen vet hva dette vil koste.

Fire selskap har levert inn anbud på 40 prosent av kollektivtrafikken i Trondheim. Men for å få til disse anbudene må det opprettes to nye oppstillingsplasser for buss på hver side av byen.

Ingen vet hva det vil koste å bygge disse to bussdepotene. Arne Byrkjeflot, som er leder av LO i Trondheim, ser svært kritisk til anbudsprosessen.

– For det første vet man ikke kostnaden, for det andre vet man ikke nøyaktig hvor de skal ligge, for det tredje er de ikke regulert. Det vi vet er at det vil bli store ekstrakostnader, sier Byrkjeflot til NRK Trøndelag.

Ekstra kostnader

Når anbudet krever to bussdepot som ingen vet hva koster, eller når blir ferdige, så er dette et system som er laga for å skvise Team Trafikk, mener LO-lederen.

– Selv om Team Trafikk skulle vinne dette anbudet, så må også de dele opp arbeidsstokken ved å flytte halvparten til hvert av depotene. Dette medfører ekstra kostnader og ei ekstra miljøbelastning ved å kjøre bussene rundt omkring, sier Byrkjeflot.

Avviser kritikken

Direktør Ada Myhren i fylkekommunens nyetablerte kollektivselskap innrømmer at de ikke kjenner byggeprisen på depotene, og ikke vet når de blir ferdige.

Hun avviser derimot at de forsøker å knuse Team Trafikk. Konkurransereglene krever at de også må drive fra de nye depotene.

- Her det snakk om at det skal være like konkurransevilkår for alle, sier Myhren.

- Men Team Trafikk har jo allerede et bussdepot, hvorfor kan de ikke bruke det?

- Fordi det vil gi dem et konkurransefortrinn i forhold til de andre buss-selskapene som leverer inn anbud, sier hun.

Burde brukt anlegget

Arne Byrkjeflot rister på hodet over at Team Trafikk ikke kan bruke det anlegget de allerede har.

- Det er et merkelig prinsipp å lyse ut et anbud som gjør at lokale firma ikke skal ha fordeler av at de faktisk er i byen. I praksis blir du nødt til å dele deg opp i to bedrifter, og får dermed masse idiotiske ekstrakostnader, sier Byrkjeflot.