- 40 år å rassikre veier

Så lang tid mener Statens Vegvesen det vil ta før de mest rasutsatte riks- og fylkesveiene i Trøndelag er sikre.

Ras Trolla, 23.02.06
Foto: MMS / NRK

Statens Vegvesen har laget en egen plan for hvordan veiene skal gjøres trygge og hvor stort behovet er i Trøndelag.

Men med det myndighetene bevilger i dag, vil det ta oppimot 40 år før veiene er sikret, sier strategisjef i statens vegvesen, Kjetil Strand.

- Vi gjør litt hele tida, men det er relativt lite midler avsatt til det, ca 50 millioner per år til spesielle rasikringtiltak i denne transportplanen. Behovet i regionen er på 2,2 milliarder, så det vil ta 40 år å utbedre dette, sier Strand.

Sikres mot snø og stein

I første omgang har Vegvesenet fokus på snø-, jord- og steinras. Senere vil rassikringsplanen utvides til også å omfatte faren for leirskred.

Blant veistrekninger som nå rustes opp er Bustlisundet på rv 714 i Snillfjord og fylkesvei 14 i Roan skal sikres mot steinsprang. Prislappen her er 150 millioner kroner.

Det skal også bygges tunnel på E6 forbi Snåsa-kroa i Snåsa kommune. Det vil koste rundt 83 millioner kroner, ifølge Statens vegvesen.