Yngel av pukkellaks i Nord-Norge

Store mengder yngel av pukkellaks er funnet i 7 av 8 undersøkte elver i Troms og Finnmark. Fiskeforvalter Eirik Frøiland sier at pukkellaksen kan skade naturlige bestander av laksefisk, vannkvalitet og biodiversitet.