Hopp til innhold

Yakunin-saken: Mener sanksjonsforskrift ble feiltolket

Statsadvokat Jan Glent mener Nord-Troms og Senja tingrett feiltolket den norske sanksjonsforskriften da de frikjente den britisk-russiske statsborgeren Andrey Yakunin i desember for å ha fløyet med drone på Svalbard.

I ankesaken som nå pågår i Hålogaland lagmannsrett, sa Glent at det norske droneforbudet er innenfor internasjonal sanksjonspraksis, og at forbudet også omfatter små hobbydroner.

Aktor Glent mener man ikke skal ta hensyn til hvordan reglene presiseres og tolkes i EU og andre land, men kun hvordan ordlyden lyder når man implementerer sanksjonene.

Han la derfor ned påstand om at dommen og hovedforhandlingene fra tingretten oppheves.

Yakunin ble i høst pågrepet og varetektsfengslet for å ha fløyet drone på Svalbard.

Den britisk-russiske forretningsmannen Andrey Yakunin satt 51 dager i varetekt, fra 17. oktober til 7. desember 2022.

Det blir ikke full bevisførsel i retten denne uken, fordi det ikke er uenighet om hva som faktisk skjedde da Yakunin fløy drone på Svalbard.

Det er det juridiske som skal belyses i retten denne gangen.