Skyldig til det motsatte er bevist

Om du er dritings, kriminell eller feilaktig mistenkt – politiet har kun ett sted for deg: glattcella.

Simon Ryeng Alnes (25) forstår ikke alvoret.

I håndjern nynner han på «Fuck the police», mens politibilen kjører ham til politihuset og hans bopel det neste døgnet: en flislagt celle med en tynn madrass på gulvet og et kamera over toalettet.

Simon har en blogg hvor han deler sine tanker om livet og egne rap-tekster. Han har postet ord som «ladegrep» og «AK» på internett, i tillegg til sitater av kjente rappere. Det er bakgrunnen for at han nå settes i arresten.

Rapperen er anklaget for å planlegge massemord.

Det er sommerferie, og Simon besøker hjembyen Kirkenes. Han har drukket noen øl og tror hele arrestasjonen er kødd. Men det er ikke tilfelle.

Politiet har rykket ut til hans barndomshjem etter tips. Mobil og datamaskin blir beslaglagt. Mens saken undersøkes, skal han sitte i varetekt.

Arrestrommene politiet i Norge rår over, er såkalte glattceller, små rom som er strippet for alt bortsett fra soveplass og do. Å være innsatt i politiarrest i Norge innebærer i praksis frihetsberøvelse og isolasjon uten dom.

Simon Ryeng Alnes

Til vanlig bor Simon i Tromsø hvor han jobber for å slå gjennom som artist. Han blogger om rap, mobbing og psykisk helse, og har aldri vært arrestert av politiet tidligere.

Foto: Petter Strøm / NRK

Systematisk isolasjon

Hver dag blir gjennomsnittlig hundre personer tatt i politiarrest av ulike årsaker og satt på glattceller – en praksis som gjennom de siste 25 årene har blitt kraftig kritisert.

Norge har fått refs av både FNs komité mot tortur og Europarådet for hvordan vi «overforbruker» glattceller. I utgangspunktet er den nakne cellen et sted for mennesker som er ravende fulle og en fare både for seg selv og andre.

Generalsekretær Merete Smith

Merete Smith tror folk flest ikke forstår hvor hardt det er å isoleres på glattcelle.

Foto: Monica Kvaale / Advokatforeningen

– En glattcelle er isolasjon som folk utsettes for i ganske lange perioder, opp mot 48 timer, og noen ganger mer. Folk flest, og også politikere, undervurderer hvor belastende det er, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, som i mange år har jobbet for å begrense bruken av glattceller.

I fjor ble 36.217 personer satt i politiarrest. 3269 av disse ble overført fra arresten til kriminalomsorgen – altså sendt i fengsel. Mange som havner på glattcelle, har per definisjon ikke gjort noe kriminelt.

– Mange burde ikke settes på glattcelle. Det gjelder også dem som faktisk blir varetektsfengslet. Glattcellen er utelukkende ment for folk som ikke kan håndteres på andre måter. De andre må man finne vanlige fengselsplasser for, sier Smith.

Timene går

Simon Ryeng Alnes forstår etter hvert at han befinner seg i en alvorlig situasjon i Kirkenes.

Politiet tar fra ham alle personlige eiendeler og stripper ham naken for å være sikker på at han ikke får med seg noe inn på cellen. Snusboksen blir etterlatt ute.

– Det er ikke mye klær du får med deg inn, men du blir tildelt et lite teppe du kan bruke som pute og en akemadrass til å sove på. Det er ikke spesielt behagelig. Et kamera henger rett over der du pisser og går på do. Du må be om toalettpapir – du må be om at det skal bli skylt ned, forteller 25-åringen.

Simon har vært i militæret og «gått ett par dager i strekk i stillhet» før. Han tenker at 24 timer på glattcelle, det skal han klare. Om oppholdet strekker seg til 48 timer, kan det bli verre.

Simon ble mobbet på barneskolen og har posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Sovemedisinen hans ligger igjen hjemme.

Han prøver å meditere, tøye og tenke på Nelson Mandela.

Timene går.

Frustrasjonen vokser

– Simon har full forståelse for at politiet må handle når de får bekymringsmeldinger, men hele prosessen burde ha vært unnagjort raskere. Det tok unødvendig lang tid fra pågripelse til avhør, sier Jens Herstad, som er Simons advokat.

Avhøret kommer først etter at Simon selv ber om det, etter seks timer i varetekt. Her får han forklart at utgangspunktet for anklagene mot ham er rappelåter.

Verken Simon eller advokaten hans får vite hvem som ringte politiet og ropte massemord. Men i lille Kirkenes har rapperen sine mistanker.

– Noen vil skade meg og bruker politiet for å få det til, tror han.

Så bærer det tilbake til glattcellen.

Rommet føles tidvis kaldt, for så å bli ubehagelig varmt. Simon lurer på om politiet styrer temperaturen for å psyke ham ned. Han undrer seg om hele situasjonen er fabrikkert for å beslaglegge og se gjennom mobilen hans. Han rapper jo. Rappere og politi har en historikk med gjensidig mistro.

– For hvordan i huleste kan noen tro at jeg er i stand til planlegge massedrap? Søsteren min var på Utøya 22. juli.

Etter nærmere et døgn på glattcella kjenner han frustrasjonen og sinnet vokse.

Når skal de innse at han er uskyldig?

Arrestcelle i Kirkenes

Isolasjon som straff er ikke tillatt etter norsk lov. Likevel brukes isolasjon systematisk i politiarrester.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Verre enn fengsel

Advokat Thomas Horn har forsket på og skrevet doktoravhandling om isolasjon. Han er ikke i tvil om at det er svært tungt å havne på glattcelle, og at det er store forskjeller på hvordan folk reagerer i en sånn situasjon.

Det er i hovedsak tre punkter som kan gjøre et glattcelleopphold uutholdelig:

  1. Du blir frarøvet menneskelig kontakt i en situasjon hvor det er veldig viktig å ha det. Uansett om man har gjort noe dumt og føler livet rakne, eller om man er uskyldig.
  2. Det er minimalt med mental stimuli. Det blir et voldsomt tankekjør når man ikke har andre ting å engasjere hjernen med. Du mister tidsfølelsen og vet ikke hvor lang tid det går før de samme tankene melder seg på nytt.
  3. Du har ikke herredømme over noe og vet ikke når du får slippe ut. Følelsen av usikkerhet og mangelen på kontroll er stor.
Thomas Horn

Thomas Horn mener det må være mulig å ha mindre strenge forhold i alle de tilfellene der glattcelle og isolasjon ikke er nødvendig.

Foto: Fotograf Sturlason

Fra et menneskerettslig perspektiv er det å bli satt på glattcelle et inngrep i den personlige sfære. Det er ikke forbudt, men det skal være godt begrunnet. Slik er det ikke i Norge.

– I politiarrester skjærer man alle over en kam. Dette veldig inngripende tvangsmiddelet brukes på alle uten behovsvurdering, sier Horn.

Juristen har også vært med i det nasjonale tilsynet for politiarrester, en instans politiet selv har fått på plass.

– Det er endringer på gang, og det foregår positive prosesser i politiet også. Men Justisdepartementet henger ikke med, og slik det nå er, er alt snudd på hodet. Det må begrunnes hvorfor det er nødvendig å bruke glattcelle, sier Horn.

Tom celle i fengselet i Skien

Mange innsatte sier at å bli overført fra arresten til fengselet er som å komme til himmelen. Dette er en celle i fengselet i Skien.

Foto: Petter Melsom / NRK

Gammeldagse arrestrom

Praksisen med politiarrester har vært nærmest uendret i flere tiår, men noen forbedringer kan nevnes.

Nye byggeprosjekt i politiet har kravspesifikasjoner som skal gjøre arresten mer vennlig, men ingenting gjøres med cellene som allerede finnes.

Tallet på politiarrester har imidlertid gått ned, i likhet med antall personer som blir sittende lenger i arrest enn de tillatte 48 timene. Færre barn havner på glattcelle.

På 1990-tallet var det mye oppmerksomhet rundt dødsfall i fyllearrest, og i 2002 gjennomførte Politidirektoratet «Politiarrestprosjektet», med overlege Willy Aasebø som medisinsk rådgiver. På ti år falt dødsfalltallet i norske glattceller med 75 prosent.

Det er likevel mye som tyder på at det er et stykke igjen før norske arrester slutter å være på kant med menneskerettighetene.

Da Norge i 2013 godkjente tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT), fikk Sivilombudsmannen nye oppgaver som går ut på å føre tilsyn med politiarrester.

Kontrollørene har vært i glattceller hvor det ikke er mulig å dimme lyset som gjør det vanskelig å sove. Rom uten vinduer, med kameraer som henger rett over toalettområdet, uten at selve doen er pikselert på monitoren, er heller ikke uvanlig. Det hender også at de arresterte ikke får all informasjon de har krav på.

Dessuten er det ikke noe hjelpeapparat som venter på deg når du kommer ut igjen. Du får tilbake skolissene dine, og farvel.

For folk flest er det kanskje ikke et problem, men for noen ender det med tragedie.

– I Norge vet vi veldig lite om den psykiske tilstanden til dem som blir satt i arrest og hvordan de håndterer den påkjenningen. Studier fra England viser imidlertid at det ikke er uvanlig at man tar livet sitt etter et glattcelleopphold, sier forsker og lege Willy Aasebø.

Det har skjedd her til lands også, senest i september. iFinnmark har belyst at Christian Mauno Sletten (25) fra Hammerfest tok sitt liv to dager etter å ha blitt sluppet ut av glattcelle. Det hører med i historien at han i flere år hadde slitt psykisk – og at han ikke var involvert i hendelsen som han ble arrestert for.

Sint ung mann på frifot

For rapperen i Kirkenes ender arresten etter fem røykepauser og to feltrasjoner med mat fra Drytech, et drøyt døgn etter at han ankom stasjonen i håndjern.

Politiet har erkjent at han aldri var en reell fare for samfunnet. Anklagene om planlagt massemord er endret til en siktelse for fremsatte trusler. Siktelsen blir henlagt noen uker senere.

Det tar enda lengre tid for Simon å komme tilbake til normalen.

– Først nå som det har gått et par måneder siden arrestasjonen, begynner jeg å bli meg selv igjen. I tiden rett etter var jeg liksom veldig på, som om alle sansene var ekstra sterke, forteller han.

Simon Ryeng Alnes

Den 25 år gamle rapperen trodde aldri bloggen hans skulle være med på å få ham arrestert. Nå reagerer han på hvordan politiarrester gjennomføres.

Foto: Petter Strøm / NRK

Hvordan hadde du følt deg hvis politiet troppet opp på din dør for å frakte deg til nærmeste ledige glattcelle? Ting du føler du har krav på i hverdagen, forsvinner på et blunk, alle nærstående planer og avtaler brytes brått.

Noen føler at de nærmest blir umenneskeliggjort i møte med systemet. Det Simon føler er sinne. Tilliten til politiet er fullstendig brutt.

– Det er helt sprøtt at anonyme tips er nok til å sperre en person på glattcelle. Politiet burde ha en form for begrensing, være nødt til å foreta en vurdering, om den de arresterer har noe å gjøre på glattcellen. De burde forsikre seg om at vedkommende tåler å sperres inne på den måten. Det hadde i alle fall reddet livet til Christian i Hammerfest, tror Simon.

Han har foreløpig ikke tatt stilling til hva han vil gjøre videre, men han vil ha oppmerksomhet rundt saken. Han mener bestemt at noe må endres.

– Man behandles som skyldig til det motsatte er bevist, sier han.

Justisdepartementet skriver i en epost til NRK at antall brudd på 48-timersfristen er betydelig redusert de senere år. Departementet avviser videre at Norge har fått kritikk for selve innsettelsene i politiarrest, men at det er lengden på oppholdene som har vært ansett som problematisk. (Se resten av svaret i faktaboksen under.)

Politiet har ikke anledning til å uttale seg om enkeltsaker, men Politidirektoratet utdyper hvilke vurderinger som blir gjort når en person låses inn på glattcelle:

LES OGSÅ: