Goliat til Hammerfest

Goliat til Hammerfest

Foto: Amund Trellevik / NRK

Rikdommen i det fjerne

I dag blir Finnmark et oljefylke. Men om, og hvordan, folk i Finnmark får ta del i rikdommen, er fortsatt spørsmål uten klare svar.

Årets store møteplass for olje- og gassnæringen i nord starter i Hammerfest i dag. Barentshavkonferansen samler 350 deltakere, der både håp og tro for en oljealder i nord er sentralt.

Dette skjer på samme dag som Goliat-feltet utenfor Hammerfest ved Barentshavet, offisielt åpnes. Finnmark, Norges nordligste fylke, et fylke som aldri har vært velsignet med stor pengesterk rikdom, er nå blitt et oljefylke.

Optimismen er stor, og til NTB sier oljeministeren i dag, mandag, at at åpningen av Goliat-feltet utenfor Finnmark bare er starten på en ny oljealder i nord

Men Goliat åpner i en tid der verden opplever sterkt fallende oljepriser. Kort tid etter at børsene i Asia åpnet mandag var oljeprisen gått ned med over fem prosent.

Hammerfest

I dag starter Barentshavskonferansen i Hammerfest. Det er i Hammerfest, byen drr konferansen avholdes, at innbyggere i Finnmark har opplevd at petroleumsindustrien har gitt ringvirkninger.

Foto: Allan Klo

– Ikke store forventninger

I Finnmark handler mye av oljediskusjonen om hvordan industrien i fylket kan dra nytte av tiden fylket er på vei inn i. Det handler om økonomi, arbeidsplasser, håp og fremtidstro.

Entreprenør, Kjell Mietinen, fra Øst-Finnmark deltar for første gang på Barentshavskonferansen. Men han har ikke de største forventningene til at konferansen vil gi stor uttelling.

– Vi skal prøve denne gangen å være med. Vi har jo også fått med oss at det skjer mye ut i Barentshavet, sier han.

Mietinen driver med steinbrudd, avløp, veier, grunnarbeid og byggeprosjekter.

– Forventningene er vel ikke så voldsomt store etter denne turen. Men vi tenker at hvis det skal bli noe i det hele tatt, så er det viktig at vi i øst er med på å vise oss frem for de aktørene som er innenfor olje og gass, sier han.

Fortsatt stor interesse

På gjestelisten står både olje- og energiministeren, oljedirektør og petroleumstilsynet, samt en rekke større og mindre selskaper, fra små entreprenører til internasjonale storkonsern.

– I år har vi valgt temaet "samspill for vekst". Vi tenker at det med samarbeid, samspill og samhandling er viktig i all videre utvikling og aktivitet, sier Marit Hansen, direktør i stiftelsen bak konferansen.

Nedgang i oljebransjen preger ikke interessen for årets konferanse.

– Vi har full konferanse og det er vi veldig takknemlig for. Vi klarer nok å presse inn noen deltakere til, men vi har full konferanse. Vi har solgt ut hele messe-delen. Vi opplever at selv i disse tider oppfattes konferansen vår som interessant, sier hun.

Skal oljen føres på land?

Innbyggerne i Hammerfest er foreløpig de som så langt har fått sett mest til ringvirkningene av petroleumsindustrien i nord.

Men Snøhvit og Goliat er ikke det eneste som rører seg i Barentshavet utenfor Finnmark.

Johan Castberg ligger 240 kilometer nord for Hammerfest, og er det største oljefunnet på norsk sokkel som ennå ikke er bygget ut. Funnet, som er i det samme området som Goliat-feltet, ble gjort i 2011.

Samtidig som Goliat i dag åpner, verserer det en stor debatt om hvordan Castberg-feltet kan gi ringvirkninger på land, for lille Nordkapp kommune nordøst for Hammerfest. Først sa Statolil at oljen fra Castberg, dersom den hentes opp, skal føres på land på Veidnes i Nordkapp. Det vil gi aktivitet og arbeidsplasser på land i lille Nordkapp med drøyt 3500 innbyggere.

Men i januar i år gjorde Statoil det klart at oljen likevel ikke vil bli ført på land, men heller produsert til havs i en offshore-løsning.

Dette til stor skuffelse for Nordkapp-samfunnet. Finnmark Arbeiderparti, fylkets desidert største politiske aktør, har valgt å stille følgende ultimatum: Aktivitet på land, eller ingen olje.

– Å stille et ultimatum at dersom vi ikke får ilandføring, så skal oljen ligge i bakken, det er rein tom retorikk, og det tror jeg er rein tom retorikk for å dekke over annen ubehjelpelighet fra den siden av det politiske bildet, sier Frank Bakke-Jensen, stortingsrepresentant for Høyre i Finnmark.

Goliat

Goliat har allerede startet produksjonen og har i dag sin offisielle åpning.

Foto: ENI Norge

– Spill for galleriet

Han går hardt ut mot Arbeiderpartiet i Finnmarks krav til oljeindustrien i Finnmark. Vedtaket deres går ut på fremtidige oljeutvinninger ikke skal skje ute ilandføring av olje fra gigantfeltet Johan Castberg og andre felt.

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen mener Arbeiderpartiet i Finnmark driver et oljespill for galleriet.

Foto: Marte Lindi

– Vi kan ikke gi det vår støtte, fordi da er vårt vedtak fattet på gale premisser, sier leder i Finnmark Arbeiderparti, Inga Lill Olsen.

– Vårt vedtak var fattet på følgende premisser, nemlig at det skal ilandføres. At Frank Bakke-Jensen ikke jobber for at oljen som tas opp fra Finnmark skal gi arbeidsplasser på land, det får være hans valg. Men det er i hvert fall ikke Finnmark Arbeiderpartis politikk, sier hun.

Frank Bakke-Jensen kontrer:

– Den politiske debatten vi bør ha i Finnmark når det gjelder aktivitet i forhold til olje og energi, er hva vi skal gjøre her oppe for at vi kan ta de mulighetene som kommer. Og der nytter det ikke med tom retorikk, der nytter det bare med konstruktiv politikk.

– Mener du at dette bare er et spill for galleriet?

– Ja, slike uttalelser når man roper og skriker at hvis man ikke får ilandføring, så skal oljen ligge i bakken. Det er ikke hjemlet i en eneste lov at en eller annen ordfører eller leder i et regionalt parti har makt til å si sånne ting, og de har heller ikke – meg bekjent – fått én eneste stemme utenfor Finnmark Arbeiderparti til å være enig med dem. Så de har hverken forankret det regionalt eller sentralt.

Inga Lill Olsen viser til tidligere utspill fra Statoil, og mener at dette forplikter i forhold til ilandføring:

– 12. februar 2013 var Statoil i Nordkapp og feiret og sa at det skulle ilandføre på Veidnes. Så det er ikke urealistisk i det hele tatt. Så vet vi at det har vært skjøvet ut i tid, men når Statoil da beregnet at det er mulig, så er det klart at det er mulig.

Ingalill Olsen

Ingalill Olsen og Arbeiderpartiet i Finnmark har fattet et vedtak om at oljen i Finnmark må føres på land.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Hun legger til:

– Det som kanskje endrer det litt er oljeprisen. At det tar lengre tid. Men urealistisk er det ikke.

– Kan bli en start

Men på Barentshavskonferansen i Hammerfest er troen på fremtiden stor. I alle fall hos bransjen.

En gjenganger på ulike møtesteder for oljebransjen er samfunnskontakt i Norsk Olje og Gass, Geir Seljeseth. Han forklarer hvorfor en slik konferanse er viktig - og resulterer i mer enn ei stor faktura for deltakelse.

– Dette er en næring som må være flink til å dele kunnskap på en slik måte at man klarer å utvikle seg fremover, sier han.

For Hammerfest har Goliat-utbyggingen vært den viktigste driveren for en permanent petroleumsvirksomhet i byen som fra før av huser Statoils anlegg på Melkøya der gassen fra Snøhvit tas i land.

– Goliat betyr veldig mye for Nord-Norge og Hammerfest. Vi får et mer komplett gass- og oljemiljø, sier Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen til NTB

– Dette er en næring som vil være her i lang tid framover og vil være med og utvikle landsdelen når vi vet hva som ligger i Barentshavet av ressurser. Men både oljeselskapene og andre må finne smartere måter å ta hensyn til klima på. Den utfordringen kommer, men så lenge det er ressurser, vil de bli utnyttet, sier han.

At konferansedeltakerne skal reise hjem med kontrakter i kofferten er misforstått, mener han.

– Jeg tror ikke det er så mange kontrakter som inngås på konferansen. Men jeg tror at det skaper grunnlag for kontrakter i fremtiden. Det skjer ved at man får både kjennskap og kunnskap til hverandre om hva man kan, og hva man ikke kan, sier han.

For entreprenøren fra Øst-Finnmark som naturligvis håper at han skal få solgt steinmasser til bruk i oljeindustrien, men som er førstereisgutt i denne sammenheng er det en ting som er viktigst.

– Umiddelbart etter denne ene konferansen tror jeg nok ikke at vi kommer hjem med noen store kontrakter, men det kan jo være en start på noe som kan gi litt ringvirkninger i fremtiden, sier han.