Widerøe med nye prosedyrer

Widerøe har fått nye prosedyrer som gjør det mulig å fly selv om lufttrykket blir svært lavt. Mandag satte det lave lufttrykket høydemålerne i flyene ut av spill. Nå varsler meteorologene at et nytt lavtrykk kan ramme landsdelen over helga.