Geologer vurderer tiltak for å hindre nye ras i Lyngen

NVE rapport skal gi svar på hvor trygt det er å bo i rasområdet i Lyngen.

Ras Lyngen

Det var torsdag forrige uke at Lyngen ble rammet av en rekke ras.

Foto: Nils Mehren / NRK

Opprydding og evaluering preger Lyngen etter de ti rasene og evakueringa av folk i forrige uke.

I første gang er det snakk om oppdrydding av jordmasser og leire.

– En geolog fra NVE har vært på befaring skal levere en rapport om mulige framtidige sikringsbehov tiltak som må settes i verk for å hindre nye skader. Det sier rådmann i Lyngen, Leif Egil Lintho.

– Vi bor der vi bor, og er jo ikke ukjent med uøskede hendelser i form av ulike rasstyper.

Hvem som skal ta ansvaret for å iverksette og utføre tiltakene får man komme tilbake til, sier rådmannen.