Vurderer flodbølge fra fjell

I Lyngen har NVE satt i gang et arbeid med å kartlegge konsekvensene av en flodbølge eller et skred fra Revdalsfjellet. Fjellet overvåkes ikke kontinuerlig, slik som det gjøres ved Nordnesfjellet. NVE vil se på vannstigningen ved en flodbølge som er utløst av skred fra både Nordnesfjellet og Revdalsfjellet, skriver de et brev til Lyngen kommune.