Vurderer å flytte «Hvaldimir» til Island

Den tamme hvithvalen i Finnmark kan bli flyttet til Island. Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet ser på det som et av alternativene for den menneskekjære hvalen.

Hvithvalen i Tufjord med fisker Joar Hesten

Hvithvalen «Hvaldimir» dukket først opp i Tufjord i Måsøy. Så fulgte den etter en seilbåt og har siden oppholdt seg i havnebassenget i Hammerfest.

Foto: Håvard Hesten

Det var i slutten av april at det dukket opp en hvithval utafor finnmarkskysten med et seletøy som tydet på at hvalen har blitt brukt av mennesker i en eller annen sammenheng.

Etter få dager fulgte hvalen med en båt og dukket opp i havnebassenget i Hammerfest – til stor glede for alle som ville hilse på kystens nye kjæledegge.

Hvor hvalen kom fra har blitt gjenstand for flere teorier. Kan den ha vært et russisk militærhval?

Men slik kan det ikke fortsette, mener inspektør Jørgen Ree Wiig i Fiskeridirektoratet.

– Vi vet at hvithvaler har vært et gjentagende problem i Canada der hvaler som har oppsøkt mennesker har måttet omplasseres. Det som kan skje er jo at hvaler som denne blir lei og vil kunne bli aggressiv. I tillegg kan den bli skadet av båter som vil hilse på den. Derfor skal vi nå diskutere hvilke alternativer vi har, og hva vi konkret kan gjøre, sier Wiig.

Yngve Larsen (til venstre) og Jørgen Ree Wiig, inspektører i Fiskeridirektoratet

Inspektør Jørgen Wiig i Fiskeridirektoratet antyder at hvithvalen kan bli flytta til enten Island eller et akvarium i Valencia.

Foto: Allan Klo / NRK

Blir islending?

Ett av alternativene er at hvalen kan bli flytta til et reservat på Island. Til det som er verdens første reservat for hvithvaler i åpen sjø. Dit skal også to hvithvaler fra Kina fraktes.

Dette er hvithvaler som skal pensjoneres fra sitt liv som underholdningshvaler i en zoologisk park i Shanghai.

– Men dette er jo noe som koster mye penger, og vi har så langt ikke diskutert hvordan en slik flytteoperasjon kan gjennomføres. Spørsmålet er jo og om det er riktig å bruke så mye penger på å redde ett individ, sier Wiig.

Han legger til at det å gjennomføre noe slikt er litt unorsk.

– Jeg håper av vi i løpet av uken kan finne ut hva som er det beste å gjøre, sier han.

Ifølge fiskeriinspektøren er det tre alternativer for hvalen.

Det ene er at den selv stikker til sjøs og finner en flokk å være sammen med. Det anser Wiig for lite sannsynlig. Det andre er at den forblir i nærheten av mennesker. Men heller ikke det er ønskelig eller naturlig.

Akvarium også et alternativ

Dersom konklusjonen blant fagfolk blir at hvalen må flyttes kan også Valencia i Spania være et alternativ. Der finnes nemlig Europas største akvarium som allerede har en rekke ulike arter, hvithval inkludert.

Kathrine Ryeng, som er veterinær ved Havforskningsinstituttet sier hvithvalen som nå er i Hammerfest bærer preg av mange års trening og kontakt med mennesker.

Katrine Ryeng

Veterinær Kathrine Ryeng ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Privat

– Å bringe den tilbake dit den kom fra vil kanskje være det aller beste. Denne hvalens flokk er båter og mennesker. Å rehabilitere den til et liv i det fri tror jeg derfor vil være svært vanskelig, sier hun.

I helga oppfordret Fiskeridirektoratet om at folk utviste forsiktighet, og lot hvalen være i fred. Også Ryeng ber folk utvise forsiktighet og ikke utsette den for unødig belastning.