Vurderer å bruke flere millioner av egne penger for å sikre seg mot skred

Snøskred har gjort stor skade på Longyearbyen de siste årene. Da det ikke kom penger over statsbudsjettet til å sikre byen mot snøskred, ser lokalstyret seg nødt til å ta saken i egne hender.

Leilighetskompelkset som tirsdag ble truffet av snøskred.

Longyearbyen har de siste to åra opplevd to snøskred som har truffet bebyggelsen. Her fra skredet i februar 2017.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Vi har sammen med NVE og Sysselmannen en plan om at hele Longyearbyen skal være sikret mot snøskred i løpet av tre år. Den planen holder vi oss til, selv om vi må betale det selv, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

I vår bevilget regjeringen penger til å skredsikre området ved de karakteristiske spisshusene, men penger til å trygge resten av bebyggelsen har uteblitt.

Arild Olsen på folkemøte

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) er skuffet over manglende bevilgninger til skredsikring av Longyearbyen.

Foto: Rune N.Andreassen / NRK

To skredulykker på halvannet år

Befolkningen i Longyearbyen er vant til å leve tett på naturen, men de siste åra har naturen kommet litt for nær.

I desember 2015 mistet to mennesker livet da et snøskred traff bebyggelsen. Et drøyt år senere dundret nok et skred ned fjellsiden, og igjen ble deler av bebyggelsen ødelagt.

For å unngå framtidige ulykker, bevilget regjeringen i vår 48 millioner kroner til skredsikring av spisshusene. Nå vurderer altså lokalstyret å betale resten av sikringen selv.

– Longyearbyen er omgitt av naturfarer. Hvert år opplever vi 3–5 evakueringer. Det skjer midt i bykjernen. Å bli evakuert vekk fra sin egen bolig gjør folk utrygge, sier Olsen.

Trolig vil det koste nærmere 300 millioner kroner å skredsikre hele byen, og inkluderer riving av eksisterende bygningsmasse, bygging av selve skredsikringen, samt bygging av nye boliger.

Ifølge lokalstyrelederen må lokalstyret bare neste år sette av minst 30 millioner kroner for å starte skredsikringen av bebyggelsen under fjellet Sukkertoppen.

– Dette betyr en veldig trang kommuneøkonomi i åra som kommer, sier lokalstyrelederen, som er veldig skuffet over at det ikke kom penger over statsbudsjettet i høst.

– Det er klart vi er skuffet. Vi hadde forventet at storsamfunnet ville stille opp på en annen måte enn det som vises i budsjettet, sier Olsen.

Tror på skredsikring om tre år

Longyearbyen

Olje- og energiminister Terje Søviknes og justisminister Per-Willy Amundsen på befaring i Longyearbyen etter skredet i februar 2017.

Foto: Håkon Smith-Isaksen / Olje- og energidepartementet / NTB scanpix

Men kanskje kommer regjeringen likevel med en hjelpende hånd.

Ifølge olje- og energiminister Terje Søviknes vil skredsikring av Longyearbyen bli vurdert i 2018-budsjettet, selv om pengene så langt ikke er øremerket. Han har også tro på at skredsikringen av hele Longyearbyen vil være gjennomført i løpet av tre år.

– Det vi avventer er en samlet gjennomgang av behovet for skredsikring og bygging av nye boliger på Svalbard, sier Søviknes.

– Men skjønner du at folk i Longyearbyen er utålmodige?

– Ja, det skjønner jeg. Derfor er det viktig at lokalstyret og departementene jobber frem en helhetlig løsning som tjener Longyearbyen og bidrar til å utvikle tettstedet videre. Vi er opptatte av at innbyggerne skal oppleve den tryggheten de har krav på. Vi ønsker at Longyearbyen skal være et livskraftig samfunn også i fremtiden, sier ministeren.