Voldsforsker: – Ble overrasket av volden her i fylket

Hun flyttet fra landets «minst voldelige fylke» til Finnmark for å forske på volden. Voldstilfellene i Tordis Kristine Søvdes nye hjemfylke forbauset henne. – At voldsstatistikken her er høy grunnet politiets dyktighet – det holder ikke vann.

Voldsforsker Tordis Kristine Søvde

FORSKER PÅ FINNMARKSVOLDEN: Tordis Kristine Søvde er førstelektor ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, ved Norges Arktiske Universitet i Alta. Hun har forsket på finnmarksvolden i en årrekke.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Det var veldig overraskende og uvant for meg å komme hit og oppleve at voksne slåss i utelivet. Jeg hadde aldri opplevd tidligere at voksne menn har slått og sparket hverandre, og havnet på sykehus. Jeg trodde dette var et storbyfenomen.

– Dessverre er Finnmark en versting, sier voldsforsker Tordis Kristine Søvde.

Det er på langt nær første gangen den altabosatte førstelektoren, opprinnelig fra Sogn og Fjordane, leser medieoppslag om at Finnmark er landets voldeligste fylke.

Flink politi = høy voldsstatistikk?

– Slår finnmarkinger mer enn andre, eller er statistikken høy fordi politiet er flinke i å fange opp vold? Det prøver vi å finne ut av ved hjelp av pågående forskning i regi av Politihøgskolen på dette, sier politimester i Vest-Finnmark, Morten Daae.

– Vi har hatt større fokus på vold de siste årene. Det ser vi resultater av.

Daae viser eksempelvis til Hammerfest, som ble omtalt som «Norges farligste by» grunnet mange voldstilfeller.

– Byen lå på topp, men ikke nå lenger. Det er fordi politiet i byen bevisst har jobbet med voldsutfordringen.

– Vi har nulltoleranse. Det betyr at vi oppretter sak på alle voldstilfeller som politiet kommer over, uavhengig av om andre anmelder eller ikke. Da går voldsstatistikken følgelig opp, sier politimesteren.

Politimester i Vestfinnmark politidistrikt, Morten Daae

VIL FÅ NED VOLDSSTATISTIKKEN: Politimester i Vestfinnmark politidistrikt, Morten Daae, presenterte antivoldskampanjen «Hvor lite skal du finne deg i?», på politistasjonen i Alta i oktober i år.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Mener politiet bare ser brøkdelen

Voldsforsker Søvde kjenner godt til teorier og eventuelle påstander om at flink politi gjør at voldsstatistikken skyter i været.

– Men vi har tall fra konfliktrådene over voldssaker som ikke meldes til politiet, og resultater fra elevundersøkelser. I 2007 og 2008 gjennomførte vi en voldsundersøkelse blant norsk ungdom basert på selvrapportering. I tillegg har vi resultater fra en folkehelseundersøkelse fra seks fylker. Alle undersøkelsene viser samme tendens.

– Hva er denne?

– At Finnmark topper alle voldsundersøkelsene. Så at voldsstatistikken er høy i Finnmark fordi politiet i fylket er flinke til å håndtere og fange opp voldssaker – det holder ikke vann.

Forskere klør seg i hodet

– Den offisielle voldsstatistikken er i tillegg bare «toppen av isfjellet». Mørketallene er store. Men at politiet er flinke til å håndtere volden de fanger opp – det er riktig. All ros til dem for det, sier Tordis Kristine Søvde.

– Hvis det hadde vært mulig å finne én enkel årsaksforklaring til hvorfor det , så hadde man gjort noe med det for lenge siden, tror jeg. Men det er sammensatte årsaker til å finnmarkinger tyr til vold.