Vold på Måsøybruket etter storaksjon

Gårsdagens aksjon mot egnesentralen på Måsøy har resultert i anmeldelser og vold på øya med 40 innbyggere.

Måsøybruket

Det ble bråk etter gårsdagens inspeksjon på fiskebruket på Måsøya.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Tre politimenn rykket ut til Måsøya i Vest-Finnmark med helikopter i natt etter meldinger om vold og mordforsøk. Flere personer hadde angrepet en mann på et fiskefabrikk på øya.

Situasjonen hadde roet seg ned før politiet kom frem, men en person hadde fått flere slag. Ingen ble pågrepet for volden, men det ble opprettet anmeldelse.

– Vi aksjonerte mot anlegget tidligere på dagen. Det var trolig noen som ikke var fornøyd med aksjonen og informasjonen som ble gitt, sier operasjonsleder Andreas Haugaasen.

Flere avhør

Det var flere forhold som skulle granskes på Måsøya i går da politiet og en rekke offentlige etater uanmeldt møtte opp øyas egnesentral.

Arbeidstilsynet og Fiskeridirektoratet var på stedet for å rette søkelyset mot mulig sosial dumping. Det er hovedsakelig utenlandske arbeidere som jobber på Måsøybruket, og enkelte kunne melde om arbeidsuker på over 70 arbeidstimer.

Skattemyndighetene kom fordi noen ansatte på anlegget mistenker at de ikke betaler skatt og frykter skattesmell. Siden arbeidstakerne ikke får lønnslipper, er det vanskelig for dem å vite hva de trekkes i lønn for.

Politiet ble med i tilsynstroppen for å undersøke flere bekymringsfulle meldinger de har fått. Mens NRK var på stedet avtalte politiet å møtte enkelte ansatte for vitneavhør.

– Dette er et sted alle myndighetene har felles interesse av å gjøre en kontroll på. Derfor er vi her samtidig, forklarte Magne Kristensen, seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet på fiskebruk Måsøy

Seniorinspektør Magne Kristensen på fiskebruket på Måsøya.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Avgjør neste uke

– Det vi ser etter på alle inspeksjoner i forhold til utenlandske arbeidstakere når det er fare for sosial dumping, er dette med lønn og arbeidstid, samt at de får den informasjonen fra arbeidsgiveren som er pålagt, sier Kristensen.

Tilsynet intervjuet alle ansatte på bruket i går ved hjelp av tolk. De regner med å kunne fatte et vedtak i løpet av neste uke.

– Dersom vi finner brudd på regelverket, vil bedriften få pålegg om å rette det opp. Hva som skjer videre avhenger av alvorlighetsgraden på bruddene. Er det overhengende fare for liv og helse, har vi hjemmel til å stanse arbeidet her, sier Kristensen.