Vogntog med problemer på E6

Et vogntog står fast i en bakke mkot toppen på nordsia av Kvænangsfjellet. NRK Trafikk skriver at det er dårlig sikt på stedet og trangt.