Vitner forteller om hasjbruk

Trippeldrapssaken: En rekke vitner forklarte seg om tiltaltes handlinger, rusbruk og sinnstilstand.

Førstestatsadvokat Ole B. Sæverud (t.v.) diskuterer med advokat Christian Wiig.

Førstestatsadvokat Ole B. Sæverud (t.v.) diskuterer med advokat Christian Wiig før retten settes andre dag.

Foto: Håvard Gulldahl / NRK

Gårdagen var i stor grad viet til tiltales egen forklaring. Vi fikk vite at han har hørt stemmer i flere år, som har gitt ham befalinger, og det var disse som befalte ham å drepe 22. mars 2009.

I dag møter en rekke vitner, som vil gi innsikt i tiltaltes opptreden og handlinger i tiden like før og etter drapet.

Hun som meldte fra

Den første som så tiltalte etter at drapene var en kvinne som bor i Hansjordnesbukta i Tromsø. Der oppdaget hun på ettermiddagen søndag 22. mars en mann som gikk utenfor vinduet hennes og kranglet med seg selv.

– En mann gikk frem og tilbake og snakket høylytt, det så ut som han hadde mobiltelefon med handsfree (slik at han ikke behøver å holde telefonen, journ. anm.). Men så så jeg at han var veldig lettkledd i forhold til været, og hadde ikke knyttet skolissene, forklarte vitnet.

Hun tok derfor en ny titt, og så da at han faktisk kranglet med seg selv. Hun fryktet at han skulle være til fare for seg selv, og ringte politiet.

Bibelgruppe-vennen

Høsten 2008 ble tiltalte kjent med en person på rusklinikken hvor han jobbet. Vedkommende er personlig kristen, og arrangerte bønnemøter hver onsdag. Tiltalte var med på noen av disse, det siste 11 dager før drapene skjedde. Da la bønnegruppa hendene på tiltaltes hode og «ba om at Gud måtte vise seg for ham».

Etter dette og frem til drapene fant sted har tiltalte etter eget utsagn ikke sovet.

Dette vitnet forklarte også at de hadde snakket om tiltaltes rusbruk.

– Tiltalte var åpen i forhold til sin rushistorie, og fortalte blant annet at i påvirket tilstand kjente han en veldig kamp mellom det gode og det onde, sa vitnet.

– Har han gitt uttrykk for et positivt eller negativt forhold til rus? ville statsadvokaten vite.

– Han har oppfattet det som positivt tidligere, noe tiltrekkende, spennende. «Heftige greier» sa han om det, forklarte vitnet. Vitnet kunne ikke si om tiltalte har brukt hasj tiden før drapene, men sa i avhør at tiltalte fikk spennende bilder i hodet av det.

Tiltaltes bror

Brevet tiltalte sendte fra Trondheim fengsel

I et flere sider langt brev, skrevet tre måneder etter drapene, beskriver tiltalte sine tanker til en gammel bekjent.

Foto: Håvard Gulldahl / NRK

Vi har også fått høre fra tiltaltes bror, som ifølge tiltaltes opprinnelige forklaring har gitt ham hasj noen dager før drapene. Tiltalte har senere gått tilbake på dette. Broren vitnet at han ikke har gitt sendt hasj til tiltalte.

Hvorvidt tiltalte brukte eller ikke brukte hasj i tiden før drapene i mars vil få avgjørende betydning for utfallet av saken .

Forklarte at han ville drept flere

Noen dager etter drapene, da en politibetjent skulle undersøke tiltaltes kropp, fortalte tiltalte spontant om det som hadde skjedd i Tomasjordveien.

Han sa at han hadde vært våken i ca ti dager, og på den tida hadde han rusa seg enkelte dager. Søndagsmorgenen hadde han hørt mange stemmer, og en av stemmene sa at han «måtte drepe minimum fem personer» . Da skulle han få møte kjæresten igjen (hun døde i 1998, journ. anm), forklarte politibetjenten at tiltalte hadde sagt.

Sendte brev til gammel bekjent

Mens tiltalte satt i Trondheim fengsel i påvente av at rettssaken skulle begynne, sendte han et langt brev til en kvinne som kjente ham for ti år siden. I dette brevet beskriver han tanker, følelser og beveggrunner som ikke har kommet frem tidligere. Noen ganger med sammenheng, andre ikke.

Jeg har alltid visst hva som er rett og galt, kanskje ikke alltid etter samfunnets norm, men etter litt prøving og feiling.

Mitt spørsmål til verden er: Hvorfor ser ikke verden det jeg ser?

Tiltalte i et brev, skrevet tre måneder etter drapene

Og senere i samme brev:

Jeg slet utrolig mye med minnene fra drapene den første tiden. Men jeg vet at jeg får lønn i himmelen for det jeg har gjort.

Tiltalte i et brev, skrevet tre måneder etter drapene

Vitnet kommenterte:

– For meg er det veldig tydelig at han er syk når jeg ser dette brevet.