Visit Tromsø konkurs

Bostyret undersøker om noe kriminelt har skjedd.

Video nsps_upload_2009_6_25_16_47_43_307.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Generalforsamlingen i Visit Tromsø har besluttet at det kommunale reiselivsselskapet skal begjærer seg konkurs.

Fakturaer for over to millioner kroner var ikke bokført i regnskapet, og flere store kontrakter er ikke styrebehandlet. Selskapet trenger ni millioner i ny egenkapital for å fortsette driften, noe eierne ikke går med på.

Etter anbefaling fra revisor Frode Danielsen skal bobestyrer nå undersøke mulige straffbare forhold knyttet til driften av selskapet de siste årene.

Danielsen mener han som revisor ikke fått korrekt informasjon fra Visit Tromsø.

– Vi registrerer at det er informasjon vi ikke har mottatt, som har blitt holdt tilbake.

– Uten økonomisk styring

Selskapet har en leverandørgjeld på minst fem millioner kroner, og økonomistyringen har vært helt ute av kontroll, sier avtropende styreleder Hermann Kristoffersen.

– Det er tydelig at man ikke har hatt kompetanse på styring av store prosjekter, og så har det bare ballet seg på.

Kristoffersen sier at styret i Visit Tromsø har bedt bostyret om å granske en del forhold ved selskapet.

Ledelsen i Tromsø kommune, som er største eier i Visit Tromsø, vil at kommunen skal gå inn med aksjekapital i et nytt reiselivsselskap.

Formannskapet skal behandle saken på mandag.