Viser pingvinenes liv på en helt ny måte

Norske forskere utstyrte pingviner i Antarktis med minikamera. Resultatet er unike bilder fra pingviners jakt under vann.

Bruker pingviner for å forske på krill

Bruker pingviner for å forske på krill Video: Norsk Polarinstitutt

– Det er vanskelig å kartlegge hvor mye krill pingviner spiser, hvor de reiser og hvordan bestanden utvikler seg. Vi har dermed latt pingvinene gjøre jobben for oss, sier seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, Andrew Lowther.

Samspill med seler

Lowther og fire forskerkollegaer var i fem måneder i Sørishavet ved Antarktis for å forske på krill.

Målet var å kartlegge hvor mye krill som kan fiskes uten at det går utover dyrelivet i regionen.

Andrew Lowther Polarinstituttet

UNIKE BILDER: Opptakene fra pingvinene gir en innsikt ikke sett tidligere, sier seniorforsker Andrew Lowther.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

I dette arbeidet overvåket de pingviner med GPS og minikameraer festet på ryggen til fuglene.

– Resultatet er et innblikk i pingvinenes liv vi ikke har sett tidligere, sier Lowther.

– Disse bildene gir et unikt bilde i hvordan pingviner jakter. Man kan også se samspillet de har med seler når de går løs på en sverm av krill.

Lite utnyttet ressurs

Pingviner, hvaler, seler og mange typer fisk har krill som sin viktigste matkilde.

Men krillen blir stadig mer attraktiv for mennesker også.

– Krill er en av de minst utnyttede havressursene i verden, og det er et ønske fra kommersielle aktører å øke mengdene krill som fiskes. Derfor er denne forskingen viktig. Vi må vite nøyaktig hvor mye krill vi kan fiske uten at det får negative konsekvenser for økosystemet, sier Lowther.

Som en del av forskingen kartla forskerne hvor mange pingviner det er i Sørishavet, samt hvor mye krill de spiser. Kombinert med data på hvor mye krill som finnes i havet, vil man ha de nødvendige dataene for å sette bærekraftige kvoter.

Forskerne gjorde det samme med hvaler og seler.

Fiskefôr og kosttilskudd

Krill brukes hovedsakelig til fôr i oppdrettsnæringen og til kosttilskudd.

– I tillegg til at krillen gir gode vekstvilkår for oppdrettslaks, får fiskekjøttet også en attraktiv farge av krillen, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Bjørn Krafft.

Bjørn Krafft i Havforskningsinstituttet

FISKEOPPDRETT: Krillen er viktig kilde til fiskefôr, sier Bjørn Krafft.

Foto: Havforskningsinstituttet

Ekspedisjonen var i regi av Havforskningsinstituttet.

Det forskes også på hvordan krill kan brukes til blant annet kosmetikk, medisiner og som matkilde for mennesker, opplyser Krafft.

I dag er fiskekvoten på 600.000 tonn årlig. Norge står for halvparten av all krillfiske i Sørishavet.

– Det fiskes derimot kun halvparten av denne kvoten som ble satt i 1992. Kvoten er en såkalt «føre-var-kvote», som er veldig lav for at vi skal være helt sikre på at fiske ikke får uheldige konsekvenser, sier Krafft.

– Med denne ekspedisjonen håper vi å få kunnskapen nødvendig for å vite om det er forsvarlig å øke kvoten, sier han, og legger til:

– Krillfiske er ressurskrevende og krever enorme investeringer. Det betyr at aktørene som holder på må ha en lang tidshorisont. Dermed er de også avhengig av at det ikke overfiskes for at de skal ha muligheten til å høste inn i lang tid fremover.

Krill i Anatrktis

MATFAT: Krillen er den viktigste matkilden for dyrelivet i Sørishavet.

Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt