Hopp til innhold

Reagerer på at staten vil fjerne skatteinntekter for vindkraft

Vindkraftkommunene i Finnmark er redd for å miste skatteinntekter for vindkraftanlegg, slik Finansdepartementet foreslår.

Vindkraft

Havøygavlen vindpark i Måsøy kommune i Vestfinnmark. En viktig inntektskilde for kommunen som forsvinner hvis Finansdepartementet får det som de vil.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det er i et høringsnotat fra departementet det kommer frem at de ønsker å fjerne eiendomsskatten, noe som blant annet vil ramme de tre småkommunene Berlevåg, Lebesby og Måsøy hardt.

– Staten sier til oss at vi må finne andre inntektskilder, og det har vi prøvd å gjøre blant annet ved å innføre eiendomsskatt. Også vil de nå ta det fra oss, det gjør meg oppgitt,

Gudleif Kristiansen

Ordfører i Måsøy Gudleif Kristiansen syns ikke noe om at det foreslås at vindkraftkommuner skal bli fratatt muligheten til å få inntekter fra vindkraftanleggene.

Foto: Allan Klo

sier ordfører i Måsøy Gudleif Kristiansen.

Ingen inntekter uten skatt

Havøygavelen som er verdens nordligste vindpark ble offisielt åpnet i 2003, men det var først i 2013 at kommunen begynte å tjene penger på anlegget. Da innførte de eiendomsskatt på grunn av den økonomiske situasjonen.

– Når vi så innfører dette så skal staten ta det fra oss. Det liker vi veldig dårlig, sier Kristiansen. Han er også negativ til at de som en oppdretts-kommune ikke får innføre en arealavgift. Dermed har kommunen to næringer som beslaglegger store arealer, men som kun vil gi indirekte inntekter.

– Jeg føler på en måte at vi stanger hodet i den berømmelige veggen, sier ordføreren og

Karsten Schanche

Hvis forslaget til Finansdepartementet går gjennom, så må vi få kompensasjon mener Karsten Schanche i Berlevåg.

Foto: Vidar Efraimsen

får støtte fra Berlevåg kommune som er i samme situasjon.

– Har ikke råd til å miste denne inntekten

Raggovidda vindpark som ble ferdigstilt i 2014 sørger for flere millioner kroner i året i inntekter for den lille kommunen øst i Finnmark. Penger kommunen ikke har råd til å miste ifølge ordfører Karsten Schanche.

– Dette er penger kommunen sårt trenger, og om denne inntekten skulle forsvinne vil det ramme et allerede anstrengt kommunebudsjett hardt, sier Schanche som nå vil sette opp en oversikt over hvor mye de faktisk kommer til å tape hvis forslaget går gjennom.

– Vi kommer med en uttalelse om at vi ikke er for dette, og hvis det likevel vil bli vedtatt vil vi be om kompensasjon, sier Schanche som tviler på at de faktisk vil få nettopp det.