Ville ha førerkortbeslag omgjort fordi han sitter i rullestol

Mannen ble tatt i 94 km/t i en 60-sone, men godtok ikke midlertidig inndragning av førerkort fordi han sitter i rullestol.

Nord-Troms tingrett

Nord-Troms tingrett mener hensynet til trafikksikkerheten må veie tyngst.

Foto: NRK

Hastigheten han ble tatt i fører til førerkortbeslag i fire måneder, og mannen ba om at han får beholde førerkortet inntil saken er avgjort.

Han mener at han ikke skulle fratas førerkortet fordi han er bevegelseshemmet og sitter i rullestol, og at byrden å være uten førerkort er langt større for han enn andre.

Han har forklart at han blir totalt isolert uten førerkort, og han er helt avhengig av å hjelp fra omverden for å komme seg ut av huset.

Men Nord-Troms tingrett mener at hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling må veie tyngst og at han derfor må tåle midlertidig inndragning av førerkortet.

Retten har kommet til at man i vurderingen av tapstidens lengde, når saken skal opp, tar hensyn til hans bevegelseshemming og gir mannen kortere periode inndragning av førerkortet.