Vil utsette kunstnedleggelse

Kunstskolen i Karasjok vil utsette en eventuell nedleggelse til etter at Finnmark fylkeskommune har behandlet en ny søknad om penger. Skolen hadde regnet med å få 13 elever i år, og brukte det som grunnlag da de søkte om tilskudd fra Utdanningsdirektoratet, men fikk kun seks. Direktoratet krever at skolen tilbakebetaler over 150 tusen kroner, noe som truer skolens overlevelse.