Vil utsette jakten

Rovvilt-tilhengere i organisasjonen Rovviltets Røst ber om at skadefellingsjakten på ulv i Finnmark stanses umiddelbart. Organisasjonen har i dag sendt inn klage på fellingstillatelsen til miljødirektoratet via Fylkesmannen i Finnmark. Rovviltets Røst mener at DNA-resultatet av ulven må være klart før en eventuell felling, for hvis det viser seg at ulven er en genetisk viktig innvandrer fra Finland, vil den være tiltrengt i ulvestammen i Norge. Svaret på DNA vil foreligge i neste uke.