Vil stykre sjøberedskapen i nord

I Arbeiderpartiets alternative budsjett for neste år prioriteres det å styrke slepebåtkapasiteten og sjøberedskapen i nord. Arbeiderpartiet vil gi 10 millioner kroner mer til Redningsselskapet, og dermed bidra til å finansiere en ny redningsskøyte i 2017. Det sier Martin Henriksen i en pressemelding. I tillegg vil de i det alternative budsjettet som legges frem torsdag gi mer penger til rassikring og trafikksikkerhet.