Vil stramme inn turistreglene på Svalbard

Myndighetene vil blant annet ha slutt på at turister forstyrrer isbjørn. Nå foreslås det kraftige endringer av reglene for Svalbard-turismen.

Longyearbyen, svalbard, spisshusene under sukkertoppen

Reiselivet på Svalbard hadde en enorm vekst de siste årene før pandemien inntraff. Bare i 2018 kom nærmere 70 000 turister på besøk til Longyearbyen. Nå vil myndighetene stramme inn på turistreglene.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Bakgrunnen for forslaget til regelendringer er de raske klimaendringene og den kraftige turismeveksten på Svalbard.

– Dagens miljøregelverk er ikke lenger tilstrekkelig for å ivareta den sårbare naturen og kulturminnene på Svalbard, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Samtidig har Svalbard-turismen økt kraftig de siste årene. Antallet registrerte ilandstigninger fra turistskip har økt fra 29.600 i 1996 til 124.000 i 2019.

Og det er forventet at både klimaendringene og veksten i turismen vil fortsette.

Snøskutere på Svalbard

Turister på skutertur på Tempelfjorden som er den innerste delen av Isfjorden på Svalbard.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Forbud mot å oppsøke isbjørn skjerpes

I dag finnes det svært få begrensninger på hvor turister kan gå i land på Svalbard.

Dette er blant noen av tingene Miljødirektoratet vil stramme inn på.

Forslaget innebærer at i verneområder på øygruppa bør turister kun få gå i land på 42 utvalgte steder, og at det bare bør være lov å ha 200 passasjerer på turistskip.

I tillegg skal forbudet mot å oppsøke isbjørn skjerpes, og det blir et avstandskrav på 500 meter.

– Ved i større grad å regulere hvor turister kan settes i land i verneområdene, skjermer vi mer av naturen mot forstyrrelser og slitasje fra ferdsel, sier sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Isbjørn i Framstredet

Det er i dag cirka 300 «fastboende» isbjørner på Svalbard, men enkelte forskere frykter isbjørnen kan være utryddet innen 50 år allerede. Nå vil myndighetene at isbjørnen skal vernes ytterligere.

Foto: Amalia Keck / Norsk Polarinstitutt

– Skal ikke hindre reiselivet

Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, sier de vil bruke tiden fremover til å sette seg inn i de foreslåtte endringene.

– Det er kraftige endringer av miljøregelverket som foreslås, så vi er spente på hva detaljene viser og hva slags muligheter vi får. Det vil ta litt tid før vi klarer å dykke ned i alle detaljene, og det blir et omfattende arbeid som ligger foran oss.

Ronny Brunvoll

Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, sier de sammen med reiselivsbedriftene i Longyearbyen vil bruke ukene fremover til å sette seg inn i de foreslåtte endringene.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Ifølge Miljødirektoratet skal ikke de foreslåtte endringene hindre reiselivet fra å komme tilbake til samme nivå som før koronapandemien.

– Dagens regelverk er ikke innrettet for den økte turismen vi har sett på Svalbard. Når reiselivet igjen vokser etter pandemien er det viktig å ha på plass reguleringer som er egnet til å beskytte det stadig mer sårbare arktiske miljøet, sier Hambro.

Både Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Sysselmesteren har gitt sine faglige råd og deltatt i arbeidet. Det er også innhentet innspill fra lokale aktører.

Høringsfristen for innspill til Miljødirektoratet er 3. februar 2022.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se Nordnytt med Sveinung Åsali 19:45

Se Nordnytt med Sveinung Åsali 19:45