Vil stramme inn reglene for å fiske her

Finnmarkinger føler seg fortrengt av turistfiskere og fiskevann blir overbelastet, dermed foreslår FeFo strengere regler for innlandsfisket i Finnmark.

Innlandsfiske i Finnmark

Finnmarkseiendommen foreslår en ny regulering av innlandsfisket i Finnmark, noe som kan bety nye ordninger lokalt.

Foto: Ole Jakob Vorraa / Samfoto

Finnmarkseiendommen (FeFo) er som kjent grunneier av 95 prosent av arealet i Finnmark fylke, og lager ordninger for jakt og fiske sammen med brukere.

Einar J. Asbjørnsen

Utmarksleder i FeFo Einar J. Asbjørnsen ønsker innspill på regulering av innlandsfiske.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

I januar ble det avholdt fem folkemøter om forvaltningen av innlandsfisket, der FeFo fikk innspill. Blant annet føler finnmarkingene seg fortrengt av turistfiskere.

– Innlandsfiskeressursen er en ressurs vi har vi har lite kunnskap om, i hvilken grad det høstes og vår egen bruk av den. Vi har fått mange innspill fra lokale brukere om at man stadig blir fortrengt i forhold til tilreisende fiske, sier Einar Asbjørnsen som er leder for utmarksavdelingen i FeFo.

De foreslår derfor nå en regulering av innlandsfisket i Finnmark, noe som kan bety nye ordninger lokalt.

Vil ha fiskeregistrering

Det ferske forslaget er nå sendt ut på høring til alle kommuner, offentlige myndigheter i Finnmark og til alle lag, foreninger og forpaktere.

Sentrale punkt i høringa går blant annet ut på å innføre ordninger som gir økt kunnskap om ressursutnyttelsen fra både personer bosatte i Finnmark og utenfor Finnmark.

– Vårt mål er å drive kunnskapsbasert forvaltning, sier Asbjørnsen i FeFo.

(Saken fortsetter under bildet.)

Røye

Finnmarksrøya er attraktiv for flere enn finnmarkingene. Nå skal fiske av denne bli strengere for både turistfiskere og beboere i fylket.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

De foreslår to alternative ordninger for hvordan de skal gjøre dette.

– Alternativene innebærer henholdsvis frivillig og pliktig registrering av finnmarkingers fiske. Registreringsplikt for tilreisende foreslås videreført. På mange fiskevann kan vi med fordel høste mer enn i dag, men på enkelte populære lokaliteter kan det være behov for reguleringer ut fra ressurshensyn.

De ønsker nå innspill fra flere på hvilke reguleringsformer som bør brukes i slike tilfeller.

– Må ikke bli vanskeligere for folk å fiske

– Jeg sitter på isfiske og har akkurat trukket opp en røye på 600 fram, sier Ronny Berg fra FrP når NRK kontakter han.

Det ferske forslaget får langt på vei støtte av det normalt så FeFo-kritiske partiet.

Ronny Berg

Ronny Berg i Fremskrittspartiet i Alta håper nye reguleringer ikke gjør det vanskeligere for finnmarkinger å drive fiske.

Foto: Marte Lindi/NRK

– Slik som det fremkommer så virker det som at de har god oversikt over hvilke vann som det er liten bestand på.

Han håper derimot det ikke blir tungvint for folk å drive med fiske.

– Det som må komme fram er om det blir mer byråkrati og at folk må begynne å registrere fiske, så jeg håper ikke at man skal gjøre det vanskeligere for folk å fiske, avslutter Berg.