Vil stoppe vindkraftverk som er påbegynt

Det er allerede bygget veier og fundamenter på Sørøya i Finnmark, men vindkraftanlegget er kraftig på etterskudd. Nå rekker de ikke fristen for å bli ferdig. Staten må stoppe hele anlegget, krever motstanderne.

Vindturbinfeste på Skonnertfjellet, Sørøya

GODT PÅBEGYNT: Inngrepene som er gjort i terrenget på Sørøya er til å leve med, sammenlignet med turbinene som er planlagt her, mener organisasjonen Motvind.

Foto: Frode Karlsen, Motvind

For tredje år på rad har Dønnesfjord Vindkraftpark AS søkt om utsatt frist for å sette anlegget i drift.

De har allerede fått lov til å bruke hele 2021 på arbeidet, men nå ber de om enda et år.

Det bør de ikke få, mener Ragnhild Sandøy i organisasjonen Motvind Norge.

– Nå synes vi at nok er nok. Det er ingen grunn til å la dette tyske selskapet herje videre med vakre Sørøya, sier Sandøy.

Enda en utsettelse ville også være i strid med den grensa Stortinget har vedtatt, understreker hun.

Åtte vindkraftverk har allerede fått nei til utsettelse ut over 1. januar neste år, som NRK skrev om i mars. Ved disse åtte anleggene er ikke byggearbeidene kommet i gang, til forskjell fra Dønnesfjord.

Bygd og gravd

Inngrepene som allerede er gjort i terrenget, er ikke noe argument for å fullføre, mener Sandøy.

– Skadene og ulempene er mye større hvis turbinene kommer opp i dette landskapet, som har vært urørt til nå.

Aksjonistene i Motvind har vært i området og sett hva som er gjort.

Ofjorden på Sørøya

Vindturbinene blir synlig på lang avstand på Sørøya. Bildet viser Ofjordvatnet, Ofjorden og fiskefeltet Sandskallan, der det er planlagt havvindkraft.

Foto: Ragnhild Sandøy, Motvind

– Det er bygd veier dit hvor turbinfestene etter planen skal stå. Det er bygget fundamenter og gravet grøfter for kabel, sier Sandøy.

– Slik vi ser det, har man i dette terrenget ikke gjort like store sprengningsarbeider som vi har sett andre steder i landet. Vi må se det i forhold til skadevirkningene ved turbiner med rotorblader som sprer giftige stoffer, lager støy og uro på fjellet, forurenser fiskevannene og reinbeitene og så videre. De veiene som går litt oppover Skonnertfjellet, kan vi leve med.

Sandøy mener satsingen på fotturisme på Sørøya er enda en grunn til å stoppe vindkraftanlegget.

Stortinget sier nei

Samtidig gjenstår det en god del arbeid. Ifølge Sandøy er det ikke bygd kaianlegg for å få i land deler til turbinene.

– Så om de hadde fått turbinelementer til Dønnesfjord i fjor, hadde de ikke fått dem i land. De har ikke forberedt anlegget i riktig rekkefølge, rett og slett.

Hun mener Norges vassdrags- og energidirektorat ikke har saklig grunnlag for å gi enda en utsettelse.

– Da vil de gå imot både egne vilkår og Stortingets vedtak. Det er ingen grunn til å si at uansett hvor dårlig arbeid du gjør, så skal du få lov til å fortsette i evighet.

Sørøya

Sørøya har fått tidenes største turstiprosjekt i Finnmark. Margit Roll Tangen var en av dem som begynte på prosjektet for fire år siden.

Foto: Andrè Bendixen / NRK

Koronastans

NRK har ikke lykkes i å få en kommentar fra prosjektleder Christian Oberbeck i det tyske selskapet VentoLudens, som står bak utbyggingen av Dønnesfjord Vindpark AS. Det er to andre tyske selskaper som eier hver sin halvpart av aksjene.

I søknaden om utsettelse, som ble sendt NVE 22. mars, heter det at koronapandemien er den vesentlige grunnen til at byggingen er forsinket:

  • To smittetilfelle førte til at arbeidet stoppet helt eller delvis i seks uker.
  • Mangel på flykapasitet, innreiseforbud og karanteneregler har hindret mange av arbeiderne å komme til Norge.
  • Leverandøren av turbiner kan ikke lenger garantere at de får det de har bestilt i løpet av 2021.
  • Frakteskip for turbinene kan ikke bookes.

Selskapet ber om svar innen utgangen av april.

Ifølge Motvind har det ikke vært arbeider i området siden 4. oktober i fjor. Det er påfallende at de søker så sent om utsettelse, sier Sandøy, og legger til:

– De tar det kanskje for gitt at de skal få utsettelse, nok en gang?

Her på Sørøya skal Dønnesfjord Vindkraftpark AS etableres.