Vil starte kullgruve på Svalbard - mener Store Norske blokkerer

Bjørn Fjukstad vil starte kullgruve på Svalbard, men Store Norske eier rettighetene på eiendommen hans, og nekter å gi dem fra seg. Åpenbart at norske politikere støtter denne blokkeringen av andre aktører, mener han.

Bjørn Fjukstad med Adventfjorden i bakgrunn

Bjørn Fjukstad med Adventdalen og Operafjellet i bakgrunn. Der ønsker han å starte kullgruve, men mener Store Norske blokkerer dette initiativet.

Foto: Tarjei Abelsen

– Vi ville vært i gang for lenge siden om det ikke var for Store Norske. Vi vet at det er nok kull til å betale investeringene, og tjene penger, sier Bjørn Fjukstad.

I store deler av sitt yrkesaktive liv har han jobbet for nettopp Store Norske. Men i flere år har han prøvd å få til gruvedrift i Operafjellet rett ved Longyearbyen, med selskapet Austre Adventfjorden AS som eier området.

– Har utmål for tusen år med drift

Problemet er at Store Norske har rettighetene til de mest lovende delene av eiendommen selskapet besitter. For på Svalbard er det slik at man kan kreve utmål på andres eiendom, en rett til å drive mineral-virksomheten. Og det er første mann til mølla for å sikre seg disse rettighetene.

Store Norske fikk rettighetene allerde for 70 år siden. I dag har selskapet 324 utmål.

Hva tenker du om at de står fast på å beholde dem?
– Jeg kan ikke forstå at de kan sitte noe særlig lengre på dem. Ser man på utnytta utmål til nå, så har de utmål for tusen år med drift, hevder Fjukstad.

Wenche Ravlo i Store Norske

Wenche Ravlo mener det er naturlig at de søker om å beholde alle utmålsrettighetene selskapet besitter, så lenge det er mulig at driften fortsetter.

Foto: Tarjei Abelsen

Store Norske på sin side mener det er naturlig at de beholder utmålene.

– Som i resten av bergverksbransjen må det sikres at det er tilgjengelige ressurser som kan utnyttes i framtiden, sier direktør Wenche Ravlo. Hun sier Store Norske må avvikles før det er naturlig å gi slipp på dem, de er viktige reserver fastholder Ravlo.

Gruve 7 i Adventdalen

Gruve 7 er nå den eneste kullgruva til Store Norske som er i drift. Her satser man på å gå fra omlag 60.000 tonn, til 130.000 tonn kull, for å holde på mest mulig arbeidskraft under driftshvilen i Svea Nord og Lunckefjell.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Tar ikke stilling til realismen

I Svalbardtraktaten heter det at alle personer og selskaper fra landene som har signert traktaten, skal ha like muligheter til å drive næring.

Men ifølge Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt, er det liten tvil om at det ikke er ønskelig for Norge at det kommer nye kullgruveaktører på Svalbard.          

– Man har ikke ønsket at andre skulle starte gruvedrift, og å beholde utmål kan ha vært et moment i det, sier Moe.

– Må være svært dristig for å ville starte ny kullgruve

Bjørn Fjukstad mener det er dårlig ledelse, og feil-investeringer som gjør at Store Norske ikke tjener penger. Men mange deler ikke synet hans på at det er mulig å drive lønnsomt.

– Du skal være temmelig dristig for å starte kulldrift der nå. Kull-prisene gjør det lite interessant, mener Arild Moe. Og nettopp det at så få faktisk har ønsket å etablere seg på Svalbard, mener Moe gjør at båndleggingen av utmål ikke har vært så kontroversiell.

Longyearbyen og energiverket

Svalbard-samfunnet er helt avhengig av kullkraft for oppvarming og strøm. Energiverket ser man røyk fra her.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK