– Små samfunn må også ta hensyn til miljøet

Selv små næringsfattige steder som Kvalsund, må ta hensyn til miljøet. Det sier SVs næringspolitiske talsmann på Stortinget, Alf Holmelid. Han vil ha gruveplanene stansa.

Kvalsundgruven i Repparfjorden

SV ønsker å stanse gruveplanene i Kvalsund.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Min grunnholdninger er at gruve- og mineralnæringen er en veldig viktig næring. Men det er samtidig viktig at det næringen får stor legitimitet hos folk, dersom den skal vokse. Derfor mener jeg at å bruke sjødeponi har vi i dag ikke tilstrekkelig kunnskap til å kunne tillate, sier Holmelid.

Miljøet først


I dag skal Utviklingsutvalget i Kvalsund ta stilling til gruveselskapet Nussir sin søknad om utslippstillatelse for gruveslam i Repparfjorden – over en millioner tonn per år i 20–30 år.

For en liten kommune betyr 100–150 nye arbeidsplasser svært mye. I tillegg kan ringvirkningene gi ytterligere 400–500 arbeidsplasser. Men for Holmelid som sitter i Stortingets næringskomite, kommer miljøet først.

– I prinsippet må man balansere ulike hensyn. Men jeg mener at den langsiktige bærekraften er den vi må legge mest vekt på, også i små samfunn, sier Alf Holmelid.

Alf Holmelid (SV)

Alf Holmelid mener miljøet må komme først.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Kan trygt si ja


Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri mener derimot at erfaringer fra andre sjødeponi selv med store giftkonsentrasjoner, viser at lokalpolitikerne trygt kan si ja.

– Ballangenfjorden er det målet 1000 ppm kobber, som er fem ganger grensen. Der lever børstemarken i beste velgående. Det er ingen grunn til at ikke tilsvarende skal skje i Repparfjorden, sier Gammelsæter.

Gruveområder i Kvalsund

Nussirs planlagte gruveområder ovenfor Repparfjorden.

Foto: Kart: Finnmarkseiendommen

Arbeiderpartiet går for

Kvalsund Arbeiderparti har gjort et enstemmig vedtak der partiet går for sjødeponi for fremtidig gruvedrift i Repparfjord.

Nå skal politikerne i Kvalsund kommunes næringsutvalg ta stilling til saken, der fire av fem medlemmer kommer fra nettopp Arbeiderpartiet.

– Et landdeponi vil ligge åpent og vil fotsette å forurense i ti, femti og hundre år etter at massen er plassert der. Men med et sjødeponi legger man avgangsmassene på det laveste punktet med en gang. Da legger man det dit det vil havne til slutt, sier leder i Kvalsund Ap, Robert Wilhelmsen.