Vil spise bær med de store

Bærprodusentene i Nord-Norge vil utvide sortimentet.

Full av rips
Foto: Ivan Arntzen

For å skape vekst i næringa vil bærprodusentene satse på nye vekster.

Landbrukstjenesten i Midtre Hålogaland og Norsk Landbruks rådgivningen Salten søker fylkesmennene i Nordland og Troms om 110.000 kroner til et forprosjekt for å se om dyrking av rips, solbær og stikkelsbær kan lønne seg.

- Etterspørselen etter ferske bær er stor i de store kjedene i landet, sier Ingrid Myrstad ved Landbrukstjenesten i Midtre Hålogaland.

Det er bærprodusentene selv som har tatt initiativ til bær atsningen. Myrstad tror ikke en kort nordnorsk sommer vil være et problem.

- Rips og solbær finnes jo allerede i mange nordnorske hager. Stikkelsbæra er på grensen og det gjort lite for å teste den ut, men det kan man få gjøre nå.