Vil skape verdens nordligste fugleobservatorium i Finnmark

Selskapet Biotope ønsker å etablere verdens nordligste fugleobservatorium i Øst-Finnmark. Den siste uka har de ringmerket over tusen fugler i Øvre Pasvik nasjonalpark.

Fuglekikker-selskapet Biotope ønsker å etablere verdens nordligste fugleobservatorium i Øst-Finnmark.

Selskapet Biotope som blant annet tegner og bygger fuglekikker-skjul ønsker å trekke turister til Finnmark med verdens nordligste fugleobservatorium. Her er Colin McShane som har vært med å merke tusenvis av fugler.

– Hvis vi kan utvikle dette og gjøre det parmanent vil det hjelpe den lokale kunnskapen. De har en fantastisk mulighet til å se på fugler her, og det vil få turister hit som kan benytte seg av observatoriumet, sier Alonza Garbett i Biotope.

Fuglelivet i nord og sør i Varanger er så rikt og spesielt at nå vil selskapet Biotope etablere verdens nordligste fugleobservatorie her.

Fanger fugler i Øvre Pasvik

Colin McShane viser elever ved Svanvik skole hvordan de fanger og merker trekkfugler i Øvre Pasvik nasjonalpark.

Foto: Silja Arvola / NRK

Fanger fugl for merking

Flere tusen fugler har i sommer blitt merket som en del av prosjektet, og denne uka fikk elever fra Svanvik skole være med å merke fugler.

De fanges i store nett som henges mellom trær, så tas de løs, merkes sog settes fri - slik at de kan dra på den lange turen sørover. Rødstjerten som er en av fugleartene elevene har merket, skal for eksempel hele veien til Afrika.

Ringmerking av trekkfugler i Pasvik

Ringmerking av fugler gjør det mulig å se hvor fuglene tidligere er blitt merket og kontrollert.

Foto: Silja Arvola

En av de som har vært sentral i merkingen av fugler i Pasvik er Colin McShane, og han har stor tro på at turister vil la seg lokke til fuglekikking dalen.

– Det er bare en magefølelse, men jeg tror at en annonse som sier «kom å ringmerk» på verdens nordligste fugleobservatorium er så attraktivt at det vil få mange til å komme hele sesongen, sier McShane.

Fugleobservatoriumer er ikke uvanlig i Norge, og i 2013 fikk man for eksempel et nytt et på Lista fyr hvor mange av de samme trekkfuglene som er i Finnmark drar forbi.