Vil sikre strøm til Finnmark

Styret i Statnett går inn for å bygge ei ny kraftlinje fra Nordland til Finnmark.

420-volts kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest

En kraftlinje fra Ofoten til Skaidi blir Statnetts største landbaserte prosjekt noen gang.

Foto: Skjermdump / Statnett

– En ny forbindelse i Nord-Norge er nødvendig for å sikre strømforsyningen i landsdelen, sier konsernsjef Auke Lont.

Kraftlinjen skal legge til rette for nyetablering og vekst innen nærings- og industrivirksomhet og ny planlagt fornybar kraftproduksjon i regionen.

Dette er en viktig del av neste generasjon sentralnett, og vi er glade for å komme et skritt nærmere realisering av de omfattende og viktige planene om nytt nett i våre nordligste fylker, sier Lont.

Bedre sikkerhet

Statnett mener at en ny linje fra Ofoten til Skaidi vil bedre sikkerheten til hele regionen nord for Ofoten.

– Den sørligste delen fra Ofoten til Balsfjord haster mest og besluttes dermed først, sier Håkon Borgen, Statnetts konserndirektør for nettutbygging.

Denne strekningen er 150 km lang og fra Balsfjord til Skaidi er det omlag dobbelt så langt.

Traseen vil i hovedsak følge dagens ledninger. Prosjektet er det største og mest omfattende landbaserte prosjekt i Statnett noensinne.

Avventer linje til Hammerfest

Forbindelsen videre fra Skaidi til Hammerfest må i følge Statnett bygges dersom forbruket i petroleumsindustrien ved Hammerfest øker vesentlig.

Statoil som operatør på Melkøya, og ENI som operatør på Goliat har varslet at de ikke trenger denne forbindelsen nå.

– Denne ledningen vil bygges senere dersom petroleumsindustrien får behov for den og dekker kostnadene. Imidlertid videreføres arbeidet med konsesjonsprosessen, går det fram av en pressemelding fra Statnett.