Hopp til innhold

Fjellreven i Varanger har bare ynglet én gang på fem år

Den store rødrevbestanden har presset ut fjellreven i Varanger. Nå vil forskerne sette ut fjellrevvalper for å redde bestanden.

Fjellrev

Forgubbing truer bestanden av fjellrev på Varangerhalvøya.

Foto: SNO-AURLAND, REIN ARNE GOLF

– Det er ikke mye liv i revehiene. Når det er lite mat går fjellreven mye rundt for å finne maten den trenger, sier Alfred Ørjebu i Statens naturoppsyn.

Alfred Ørjebu

Oppsynsmann Alfred Ørjebu ser lite fjellrev på Varangerhalvøya.

Foto: Trine Vidunsdatter

Oppsynsmannen blir stadig skuffet når han kontrollerer fjellrevhiene på Varangerhalvøya. Da han sjekket hiene nylig, fant han bare én fjellrev.

– Det var bare ett revehi som hadde yngling, men det var rødrev, sier Ørjebu.

Rødreven fortrenger fjellreven

Problemet er at rødreven overtar hiene og fortrenger den mindre fjellreven fra deres gamle leveområder på Varangerhalvøya. Både naturoppsynet og lokale jegere har skutt så mye rødrev de klarer, men det har ikke vært nok til å gi fjellreven livsrom, forklarer Alfred Ørjebu.

– Vi er jo bekymret, sier forsker Siw Killengreen i Fjellrevprosjektet i Finnmark.

Forsker Siw Turid Killengreen i Komagdalen

Siw Killengreen i Fjellrevprosjektet i Finnmark ønsker å sette ut fjellrev på Varangerhalvøya.

Foto: Knut-Sverre Horn

Hun har sørgelige tall for de siste årene.

– Den store rødrevbestanden gjør at fjellreven velger å ikke yngle. Fjellreven blir i snitt sju år gamle. Nå begynner valpene som er født i 2011 å bli gamle. Vi mistenker at bestanden er like liten som da vi startet med å få opp fjellrevbestanden i 2005, sier Siw Killengreen.

Når Killengreen snakker om 2011, snakker hun om et legendarisk lemenår. Det krydde av snøugler, og fjellreven i Varanger fikk 27 valper det året.

– Når du har en eventyrlig mattilgang, blir det sånn. Du har flere tonn lemen på en kvadratkilometer, sier oppsynsmann Alfred Ørjebu.

Suksesshistorie i sør

Nå er det fem år siden det gode året for fjellreven, og forgubbing truer bestanden.

– Vi må prøve noe nytt. Vi har prøvd å redusere rødrevbestanden. Nå ønsker vi å sette ut fjellrev på Varangerhalvøya, sier forsker Siw Killengreen.

De siste ti årene er det satt ut fjellrev lenger sør i Norge. På Dovrefjell var fjellreven helt borte. Nå yngler den og klarer seg selv. Senere har Finse og Saltfjellet, og nå sist Hardangervidda, fått tilførsel. Totalt 300 valper er sluppet ut, og seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet er fornøyd med effekten.

– Det har vært en suksesshistorie i Sør- og Midt-Norge. Utsettingen av fjellreven har vært avgjørende for å sikre den veksten vi har sett de senere årene, sier Vangen.

Video Fjellrev-valper leker utenfor hiet

Fjellrev-valper på Dovre leker utenfor hiet.

Foto: Nyhetsspiller

Varangerreven isolert bestand

Utsetting av fjellrev er på et vis å klusse med naturen. Men det er nødvendig med drastiske tiltak for å redde arten, mener forskerne.

– En gang i tida var det slik at Varangerreven hadde kontakter mot Sibir. Men den vandringen ser ut til å ha stoppet opp, og nå er Varangerreven en isolert bestand. Den kunne ha godt av litt nytt blod, sier Siw Killengreen i Fjellrevprosjektet i Finnmark.