Vil se på regelverket etter millionregning

Finnmarkssykehuset må betale en millionregning til en privat klinikk som har overtatt pasienter etter fristbrudd. Nå vil flere politikere endre regelverket.

Tove Karoline Knutsen

Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen vil se på regelverket, etter at Finnmarkssykehuset må betale en millionregning til en privat klinikk som har overtatt pasienter etter fristbrudd.

Foto: NRK

Dagens Medisin avslørte nylig at Finnmarkssykehuset får en kraftig økonomisk smell etter å ha brutt behandlingsfristen for flere psykiatripasienter.

Etter fristbruddet hadde pasientene krav på behandling på private klinikker. Avtalene om disse behandlingstilbudene er forhandlet frem av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), og for de rundt 30 pasientene blir sluttregningen nå rundt ti millioner kroner for Finnmarkssykehuset.

Vil ha mer kontroll

Johnny Ingebrigtsen

SVs stortingsrepresentant Johnny Ingebrigtsen.

Foto: Erik Lieungh / NRK

Sjokkregningen får nå flere politikere til å reagere.

– Jeg synes denne saken illustrerer at det er noen hull i systemet som vi kanskje ikke har vært klar over, og som vi nå må ta tak i, sier Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen.

Ordningen med HELFO ble innført for å sikre at pasienter fikk behandling innen de fristene de hadde krav på. Men Knudsen, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener det kan være problematisk at HELFO ikke må forholde seg direkte til helseforetakenes budsjetter.

– Det er en utfordring at tilbudene HELFO kommer med er frikoblet all annen behandling. I tillegg er det uheldig at de ikke har noe selvstendig økonomisk ansvar, sier Knutsen.

– Sjokkert

Ifølge Knutsen er regningen Finnmarkssykehuset har fått i dette tilfellet større tilsvarende saker hun har hørt om. SVs stortingsrepresentant Johnny Ingebrigtsen stiller også spørsmålet HELFO har fulgt regelverket.

– Jeg er rystet over Helfo Pasientformidling sin behandling av omtalte fristbrudd innen psykiatri for Finnmarkssykehuset. Dette er helt uakseptabelt, og jeg stiller spørsmål om våre lover og regler er fulgt, og om man har brukt fornuften, skriver han i en e-post til NRK.

Vil ha pasientene tilbake

Finnmarkssykehuset forklarer fristbruddene med at stillinger på disse avdelingene i perioder har stått tomme. Nå er stillingene fylt opp og fristbruddene borte.

Likevel åpner regelverket i dag for at pasientene fortsetter behandlingen på den private klinikken. Dette ønsker Tove Karoline Knutsen å gjøre noe med.

– Når sykehuset har fått bukt med disse fristbruddene bør det være slik at pasientene kommer tilbake fra de private klinikkene, sier hun.