Fylkeskommunen støtter opp om det kvenske språket

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt å støtte forslaget om at kvensk språk heves et nivå i den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.

Finnmark fylkeskommune i Vadsø

Finnmark Fylkeskommune vill øke statusen for Kvensk språk

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Saken må først avgjøres nasjonalt før kommuner kan motta økonomisk støtte fra staten til og fremme kvensk språk.

Hilja Huru

Leder Norske kveners forbund Hilja Huru er glad for støtten fra Finnmark Fylkeskommune.

Foto: Pressebilde Pål Eriksen

Leder av Norske Kveners forbund, Hilja Huru, er fornøyd med vedtaket.

– Det er veldig viktig. Situasjonen for kvensk språk er prekær. Antal språkbrukere går ned for vært år, sier Huru.

Viktig med stimuleringstiltak

Ifølge Huru trengs flere tiltak for å stimulere til at barn spesielt bruker språket. I barnehagen, undervisning i skolen og hele veien opp til universitetet.

Ho ser gjerne også at det blir radio og tv-sendinger med kvensk språk.