Denne lyden skal fange rømt oppdrettslaks

En spesiell lyd kan endre oppdrettsnæringas kamp mot rømt oppdrettslaks.

Skal kan det i fremtiden høres ut når oppdrettslaksen skal fores.

Oppdrettslaksen som er med i prosjektet har fått høre en spesiell lyd rett etter at de har fått mat. Målet er å dressere laksen slik at den kjenner igjen lyden slik at man kan lokke den tilbake ved en eventuell rømming.

– Hypotesen er at vi kanskje greier å holde laksen rundt anlegget i en periode som gjør at vi kan fangste ganske intensivt akkurat rundt anlegget, sier Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood.

Atle Mortensen Nofima

Seniorforsker hos Nofima, Atle Mortensen.

Foto: André Bendixen/NRK

Fanges lite rømt oppdrettslaks

Lykkes man med dette prosjektet kan det bli et gjennombrudd for oppdrettsnæringen i kampen om å fange laks som rømmer fra merdene sier Atle Mortensen som er seniorforsker hos Nofima.

– Det betyr at vi får en bedre sjanse til å øke gjenfangstraten som er begredelig lav i dag. Normalt er det svært lite laks som fanges i dag. Som regel er det under ti prosent, sier han.

I januar i år kom meldingen om at 54 000 laks hadde rømt fra et oppdrettsanlegg i Nærøy. Til tross for at Fylkesmannen åpnet for fritt fiske ble mindre enn 1500 laks fanget.

Fiskeridirektoratet har ved utgangen av mai i år mottatt 16 rapporter om rømningshendelser fra oppdrettere på om lag 112 000 laks og 125 regnbueørret.

Fisker i Altaelva

Altaelva blir ofte omtalt som verdens beste lakseelv. Forvalteren av elva er bekymret for geninnblanding mellom oppdrettslaks og villaksen.

Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Helt i front med forskningen

Alta kommune har en av Norges beste lakseelver, men er også en av Norges aller største oppdrettskommuner. Hundre tusenvis av laks har rømt fra oppdrettsmerdene i kommunen de siste årene.

Forskningsmiljøet og oppdrettsnæringen samarbeider om å øke kompetansen om rømt oppdrettslaks. Jensen som har forsket på laks i flere år mener prosjektet i Altafjorden er helt i front.

– Jeg føler vi ligger godt an, sier hun.

Om laksen blir godt nok dressert til å bli lokket tilbake av lyd gjenstår å se når prosjektet er ferdig.

Jenny Jensen opererer inn en gps-sender i en laks

Jenny Jensen forsker i Akvaplan-niva opererer inn en liten sender som skal fortelle forskerne hvor den svømmer. – Vi skal se om det er noe logikk i hvor fisken blir av etter rømming, sier hun.

Foto: André Bendixen/NRK