Hopp til innhold

«Fraflyttingspolitikk»: Foreslår skolekutt i Finnmark, men økning i Troms

Lærere og tillitsvalgte slår alarm om de foreslåtte kuttene i de videregående skolene i Finnmark. Dette er en politikk for fraflytting, og den kommer uten skikkelig debatt, sier lærer Tom Vidar Moen Olsen.

Demonstrasjon for Vardø videregående skole

REPETISJON: Elevene ved Vardø videregående har levd med trusselen om kutt i årevis. Nå står skolen deres foran store kutt.

Foto: Leif Arne Haughom

Fredag kveld fikk de tillitsvalgte tilsendt lista over hvilke skoler som kan risikere kutt. Forslaget er utarbeidet av fylkesrådet og administrasjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune – som er i pengeknipe.

Forslaget skal drøftes med skolene mandag og er vel å merke ikke endelig. Essensen:

  • Finnmark skal få 16,25 klasser mindre neste år.
  • I Troms skal tilbudet styrkes med 1,5 klasser.

Kuttene er grovt urettferdige og legger opp til fraflytting fra Finnmark, mener Tom Vidar Moen Olsen.

Han er lærer og hovedverneombud ved Hammerfest vgs.

– Uten tilbud på utdanning er det ikke barnefamilier her lenger. Da ender Finnmark som et gamlehjem, sier Olsen.

– Vi har den dårligste strukturen fra før av. Nå skal vi bygge den ned. Ungdom i Finnmark får ikke samme anledning til å ta utdanning som resten av landet. Er det rettferdig?

Ribber Vardø, skjermer Lakselv

Vardø videregående er skolen som får prosentvis størst kutt, ifølge drøftingsforslaget. Fire klasser skal bort innen ulike matfag og studiespesialisering.

I forslaget blir Lakselv vgs. som den eneste i Finnmark spart for alle kutt. Det vakte sterke reaksjoner da det tidligere i høst ble foreslått å fjerne blant annet elektroutdanningen.

Nordkapp kommer noe bedre ut av det enn fryktet. Tirsdag sa tillitsvalgt Ole Dyrstad at de foreslåtte kuttene på studiespesialisering indirekte ville ramme hele skolen, også yrkesfagene. Grunnen er at mange lærere underviser begge steder.

Nå er det lagt opp til at de regulære tilbudene i Nordkapp blir skjermet, mens Losa-tilbudet skal kuttes med 2,5 klasser.

Ellers går kuttene ut på at Kirkenes mister 2,25 klasser, Alta 3, Vadsø 1,5 og Hammerfest 2,5.

I Tana er den landsdekkende hundekjørerlinja satt opp på lista.

Tom Vidar Moen Olsen

Lærer Tom Vidar Moen Olsen ber stortingsrepresentantene fra Finnmark sikre nok penger til skikkelig videregående utdanning.

Må få penger

Tom Vidar Moen Olsen skrev umiddelbart et brev til samtlige stortingsrepresentanter fra Finnmark da han så forslaget. I brevet ber han dem å finne de få millionene som kreves for å opprettholde skoletilbudet.

– Det er mindre enn en hundretusendel av statsbudsjettet, påpeker han.

Olsen mener politikerne bare må innse at det koster mer å utdanne ungdom i et spredtbygd fylke med lange avstander.

– Jeg tror likevel det er lønnsomt med alle de prosjektene som er på vei opp i Finnmark, sier han.

Han viser til havbruksnæringa, planene om hydrogen- og ammoniakkproduksjon og en mulig gruvedrift hos Nussir.

– Å utdanne lokal ungdom er en måte å snu fraflyttingstrenden.

Frykter frafall

– Vi ser at ungdommen i Finnmark ikke får et likeverdig tilbud med resten av landet, sier Anders Nybø, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Han viser til at flere elever har gjennomført videregående skole de siste årene. Det er en markert forbedring etter at Finnmark i mange år har ligget svært dårlig an.

– Vi er virkelig bekymret for at kuttene vil gå ut over gjennomføringen, sier Nybø.

Anders Nybø i Utdanningsforbundet

Anders Nybø i Utdanningsforbundet er redd flere elever faller fra dersom tilbudene blir kuttet.

Foto: Knut-Sverre Horn

Olsen peker på at Hammerfest etter planen skal miste en tredjeklasse på studiespesialisering.

Av 60 elever fra første og andre klasse skal altså den halvparten med dårligst karakterer nektes å fullføre skolegangen i Hammerfest.

– Noen av dem har også andre utfordringer, som skrivevansker eller minoritetsbakgrunn. De elevene som trenger sterkest oppfølging hjemmefra, som er mest avhengig av at lærerne kjenner dem, og som trenger et trygt miljø, dem skal vi sende rundt i fylket på hybel.

Olsen spør etter konsekvensanalysene av en slik politikk.

– Den er ikke tatt i det hele tatt. De har hatt en prosess som har gått vanvittig fort.

Udemokratisk

Olsen er kritisk til at tillitsvalgte og rektorer nærmest er holdt utenfor i prosessen, som han mener er udemokratisk.

– Det har vært en prosess som ikke ligner grisen. Det er høringsfrister på under ett døgn. Tillitsvalgte er forferdelig dårlig involvert, langt over grensene i arbeidsmiljøloven.

Anders Nybø vil ikke kommentere selve kuttforslagene før lista blir offentlig, men han er enig i at det har vært en dårlig og lukket prosess.

– Det blir lite tillit til politikerne på fylkestinget når de jobber på denne måten. Jeg håper de ser alvoret. Det er ikke realistisk å kutte 15 millioner på 5 måneder i neste skoleår.

Saken skal opp i fylkestinget til uka, men det er opp til fylkesutvalget å ta den endelige beslutningen. Nybø regner med å se et vedtak i møtet 21. desember.

Bjarne Rohde, Troms og Finnmark fylkesting, Harstad
Fotografert: 29. okt. 2019

Foreløpig taus: Fylkesråd Bjarne Rohde.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

NRK ba fylkesråd Bjarne Rohde (SV) om en kommentar til kuttene sist uke. Rohde gjorde det klart at han ikke ville kommentere forslagene før de var ferdig utarbeidet og lagt fram for politikerne.

Nyheter fra Troms og Finnmark