Vil kutte i samferdselsprosjekter i sør for å bygge jernbane i nord

Flere partier tar til ordet for å ta ned investeringene i Oslo og Bergen, for å ha råd til å satse på Nord-Norgebanen.

Tog på flåmbanen

Kanskje hadde det sett slik ut, å reise med tog i nord. Eller kanskje det hadde vært mindre trær, og mer fjell enn på Flåmsbanen. Uansett er det nesten tverrpolitisk enighet om at jernbane i nord er et godt forslag.

Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

– Det mangler ikke på penger som brukes på enorme samferdselsprosjekter i dagens regjering, som E39 og E18. Men når det snakkes om jernbane til nord, da kniper de plutselig igjen, sier nestleder i SV, Kirsti Bergstø.

Seks av ti nordmenn er positive til jernbane i nord. Prislappen for å forlenge nordlandsbanen nordover til Tromsø, er beregnet til 120 milliarder kroner.

En rapport fra Jernbanedirektoratet har konkludert med at et slikt prosjekt er samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Kirsti Bergstø, SV

Kirsti Bergstø er nestleder i SV, og også 1.-kandidat på Fylkestinget for SV i Finnmark.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Miljøvennlig alternativ

Bergstø mener det handler om prioriteringer. Hun beskriver det som galskap å bruke 190 milliarder på for eksempel prosjektet på Vestlandet, med fergefri E39.

– Regjeringen må slutte å kaste bort penger på spektakulære fjordkrysninger og enorme motorveiprosjekter. Vi ønsker heller å nedskalere slike prosjekter, og bygge trygge, rassikre hverdagsveier, sier Bergstø.

– Som en del av dette må vi få gods over fra vei og til jernbane. Vi må bygge Nord-Norge, slik at også vi i nord har et miljøvennlig alternativ, vi får dempet flytrafikken, og vi får bedre forbindelse til landet vårt.

Tverrpolitisk enighet om jernbane

Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen mener tiden er inne for å samle seg på tvers av alle parti for å løfte fram landsdelen, og sørge for at Nord-Norgebanen blir bygd.

– Det har vært en modningsprosess. Det handler om å legge til rette for økonomisk vekst, og å få ulykkesstatistikken ned, sier Frps Per-Willy Amundsen.

Det blir godt mottatt av både SV og Sp. Senterpartiets Sandra Borch sier de ønsker å prioritere både jernbane og vei.

– Vi må tørre å flytte mer penger nordover, ikke bare investere i sykkelstier og kollektivtrafikk i Oslo.

Per-Willy Amundsen på kaia i Harstad

Per-Willy Amundsen fra Harstad er stortingsrepresentant for Frp. Han mener partiene nå må samle seg rundt jernbane i nord, selv om hans moderparti i regjeringen ikke er like tydelig i svarene sine.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Dårlig for distriktet

Høyre mener SV med sitt utspill henter penger til jernbane fra veiprosjekter også i nord, og at kuttet SV vil ta i sør dermed også rammer Nord-Norge.

For selv om man satser massivt på tog, vil det ikke være togskinner overalt.

– Om vi produserer fisk på Senja og på Arnøya må vi fortsatt ha lastebiler som kjører inn til knutepunktene. Da syns jeg drømmepolitikken til SV vil være en fullstendig ulykke for Nord-Norge, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Flåmsbanen 2007

Grønt og frodig, eller kanskje snødekte fjell. Foreløpig er Nord-Norge langt unna å få sin egen miljøvennlige reisemulighet på skinner.

Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Prioriterer vei

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er ikke helt enig med partikollega Amundsen om at jernbane i nord er noe å satse på.

Han sier partiet ennå ikke har tatt stilling til rapporten fra Jernbanedirektoratet. Deres hovedprioritering er å bygge ut veinettet for godstransport, og å finne båtløsninger som kobles til jernbane der det allerede i dag er jernbane.

Jon Georg Dale

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) holder tommelen opp på dette bildet, men det er nok litt misvisende til det han egentlig mener om Nord-Norgebanen.

Foto: Thor Erik Skarpen / Bane Nor

– Men vi skal snart i gang med Nasjonal transportplan, og da får vi gjøre en evaluering og vurdering på om vi bør ha jernbane i nord, sier Dale.

– Vil Finnmark miste sine samferdselsmidler hvis det blir jernbane til Tromsø?

– Så lenge jeg er samferdselsminister, så kommer Finnmark til å være prioritert på utbygging av infrastruktur. Bedre veinett i Nord-Norge er det viktigste for oss, sier Dale.