Hopp til innhold

Vil kutte 10 mill i psykiatrien

Brukerrådet mener klinikken for plsykisk helsevern og rus i Finnmark allerede er for dårlig, og at et kutt på 10 millioner vil få konsekvenser for pasientene.

Helse-Finnmark foreslår å kutte 10 millioner i budsjettet for 2010 til klinikken for psykisk helsevern og rus i Finnmark. Nedskjæringene vil gå utover døgnenhetene og antall sengeplasser.

Dette er å kutte i et allerede mangelfullt tilbud, sier Helge Stormo i brukerrådet. Han er svært bekymret.

– Det er lange ventelister, og et mangelfullt tilbud allerede. Mange med problemer får ikke plass tidsnok i dag, det ganske kjent fra den alminnelige debatten.Hvis man nå reduserer sengeplasser blir det enda lengre ventetid, og personer som har behov for behandling vil ikke få behandling når de har behov for det.

Mener døgnenhetene i Finnmark har for god råd

Klinikksjef Inger Lise Balandin sier at de har fått et krav fra Helse-Nord om å redusere budsjettet med 10 millioner. Bakgrunnen er en rapport som viser at døgnenhetene i Finnmark har det bedre enn andre psykiatrienheter i regionen.

– Det er utarbeidet en rapport som forelå i september, som viser at døgnenhetene i Helse Finnmark har det romsligere enn øvrige døgnenheter i regionen, både i forhold til antall senger, og i forhold til økonomiske rammer.

Balandin hevder også at nedskjæringene ikke vil gå utover dagens tilbud

– Endringene vil gjøres på en slik måte som gjør at pasientene også fremover vil få et faglig forsvarlig tilbud.

Helse-Finnmark skal behandle kuttforslaget på styremøtet 14. og 15. desember.

Flere sykehus kutter

Det er ikke bare Helse Finnmark som kutter i psykiatrien. På Sørlandet sykehus er det kuttet allerede, og det er forslag om redusert tilbud i Helse Vest og ved Akershus universitetssykehus.

Leder i Stortingets helsekomité, Bent Høie (H), reagerer og mener det er et paradoks.

– Det som virker best for å få ned sykefraværet, er å bygge ut tjenesten knyttet opp til psykiatri og psykologer i kommunene, men det som nå skjer, er at helseforetakene foreslår å legge ned det som skal være neste trinn, sier Høie til NRK.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.