Vil koble sammen to orgel – møter skepsis

Domkirka i Tromsø ønsker å få koblet sammen det nye orgelet med det gamle. Det er ikke Riksantikvaren nødvendigvis enig i.

Tromsø domkirke

VENTER NYTT ORGEL: Domkirka i Tromsø får nytt orgel til våren.

Foto: Tromsø domkirkes menighet

Domkirka har bestilt et nytt orgel fra Tyskland og det vil komme til Tromsø i april neste år. Kirkevergen ønsker å få det nye orgelet koblet sammen med det gamle.

– Det ønsker vi å gjøre ved å feste magneter i bakkant av tangentene. Dette vil ikke vises for det blotte øye, sier Knut Arne Aasen, personalsjef i Tromsø kirkelige fellesråd.

– Det vil være skjult, og så vil det være en elektronisk overføring til det andre orgelet som står nede, slik at de vil kunne spille samtidig, sier Aasen.

Orgel skaper splid

Knut Arne Aasen, personalsjef i Tromsø kirkelige fellesråd, vil utvide repertoaret.

Foto: NRK

Har begrensninger

Det gamle orgelet kan ikke spille alle verker. Det gjør at en del av det som er skrevet av orgelverker, ikke kan fremføres.

Aasen ønsker derfor å få utvidet repertoaret.

– Orgelet har noen begrensninger når det gjelder lyder og rekkevidde på tangentene. Det gjelder spesielt romantiske orgelverk og samtidsmusikk, forteller Aasen.

– Hvis vi da får koblet de to orglene sammen gir det en større mulighet til å fremføre dette også her i kirka.

– Må vurderes nøye

Orgel skaper splid

ORGELSKEPSIS: Den foreslåtte moderniseringa av orgelet i Tromsø domkirke møter motstand.

Foto: NRK

Men å utføre en slik sammenkobling mellom orglene skaper bekymring hos Riksantikvaren.

De ser nå på saken:

– Tromsø domkirke har et orgel som regnes som et av de mest verdifulle i Norge. Det betyr at det er en sak vi må vurdere nøye, sier Linda Veiby, seksjonssjef hos Riksantikvaren.

– Nå skal vi gå i kontakt med fellesråd, biskop og fagpersoner på feltet. Vi skal ta en befaring og se, og så får vi uttale oss etter det.