Vil ikke nekte krav om styringsrett

Nesseby bygdelag har vunnet en første liten seier i Høyesterett i dag. Bygdelaget skal i løpet av rettssaken få lov til å argumentere for at de har rettigheter helt vestover til Meskelva. Høyesterett vil ikke nekte bygdelaget å fremme kravet.