Vil ikke lytte til folks mening om storfylke i nord

Diskusjonen om sammenslåingen av Troms og Finnmark har feil fokus, sier statsminister Erna Solberg. Lite tyder på at hun vil vente på resultatet av en folkeavstemning.

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg sier hun ikke vil støtte en folkeavstemning i Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen

Erna Solberg kom til Alta for å delta på et toppmøte om næringsliv og kompetanse i nord. Men i Finnmark er det full fyr i diskusjonen om sammenslåing av Troms og Finnmark. Protestene er massive fra et stort flertall av innbyggerne, og fylkespolitikerne vil ha folkeavstemning. Solberg sier hun forstår engasjementet, men mener det har feil fundament.

– Finnmark kommer til å bestå, lokalsamfunn og tjenestetilbudet kommer til å være der. Dette dreier seg om å få en slagkraftig enhet også nasjonalt, sier statsministeren.

Hva er det innbyggerne i Troms og Finnmark ikke har forstått når de er så imot denne reformen?

– Jeg tror dette dreier seg mer om identitet enn om hvilke tjenestetilbud som skal gis, sier Solberg.

Med så stor motstand både i Finnmark og Troms,
hvordan skal samarbeidsklima ivaretas framover?


– Vår intensjon er å følge opp Stortingets vedtak. Det er fire partier som har fattet et vedtak om at vi skal ha en regionreform, og det kommer vi til å følge opp. Min erfaring er at etter mye diskusjoner, så klarer man å finne fram til framtidsmulighetene og godt samarbeid etterpå, sier statsministeren.

Betyr det at en folkeavstemning vil ikke påvirke deg i noen retning?

– Vi har ikke tenkt å tillyse en folkeavstemning over et vedtak som et flertall i Stortinget står bak, sier statsminister Erna Solberg.

Ragnhild VAssvik

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik håper Statsministeren lytter

Foto: Jan Harald Thomassen / NRK

Viktig og riktig med folkeavstemning

Til tross for at Erna Solberg sier hun ikke vil lytte til en folkeavstemning, mener fylkesordfører Ragnhild Vassvik at en folkeavstemning er både viktig og riktig.

– Det er et kraftfullt signal. Jeg håper at Erna Solberg kan lytte til motstand mot sammenslåingen hos folket i Finnmark. Det synes jeg både Statsministeren og Kommunalministeren skal høre på.

Men fra regjeringen er det ingen sympati.

– Det er ikke sikkert regjeringen har noen intensjon om at det skal være en folkeavstemning over et vedtak fattet i Stortinget, det er det ikke naturlig at regjeringen bidrar til, sier statsminister Erna Solberg.