Hopp til innhold

Vil ikke begrense jakta

Det er færre ryper i Finnmark i år enn i fjor, men det blir ingen begrensinger i høstens rypejakt.

Rype i draktskifte
Foto: Øivind Skaret

Rypetellingene viser lav produksjon i forhold til fjoråret, og spesielt i Sør-Varanger kommune er det lite ryper.

Troms og i Nordland har restriksjoner på hvor mange ryper hver jeger får felle, mens det i Finnmark er fritt fram.

Siden i fjor har en ny grunneier overtatt i vårt nordligste fylke.

Direktør i Finnmarkseiendommen, Jon Meløy, bekrefter at det ikke blir endringer i rypejakta i Finnmark i år. Det er fordi rypebestanden er lav, men ikke i fare.

– Svingningene i rypebestanden er normale, det svinger fra år til år, og selv om jakta har betydning, er det også mange andre faktorer som spiller inn. Årets situasjon er absolutt til å leve med, sier han.

Bærekraftig bestand

Rypebestanden i Finnmark er ifølge Meløy bærekraftig innenfor de naturlige svingningene.

Norske Samers Riksforbund tok i vår til orde for en såkalt «bag limit» for jegere som kommer fra andre deler av landet. Dette er foreløpig ikke aktuellt:

– Hvis bestanden holder seg lav over år, vil man kunne vurdere slike tiltak, men ikke nå, sier han.

– Antallet jegere har steget kraftig de siste fem årene, både av jegere fra Finnmark og utenfra, og her vil man måtte vurdere tiltak hvis det kommer mange jegere til fylket. Men antallet trenger ikke føre til økt jaktutbytte i seg selv.

Måtehold på sin plass

Direktør i Finnmarkseiendommen, Jon Meløy, anbefaler likevel jegere å utvise måtehold i høstas jakt.

– Det innebærer at den enkelte jeger vurderer hvor mye som trengs, men de vil også se færre ryper i år, og jeg forventer derfor at de skyter mindre.

Hvordan forvaltninga blir framover, skal drøftes på åpne temamøter i Finnmarkseiendommen.

– Dersom nedgangen i rypeproduksjonen fortsetter til neste år, hva da?

– Hvis det fortsetter over tid skal det vurderes tiltak, men slik er det ikke nå, så jeg vil ikke spekulere i dette.