Vil hindre ulovlig salg av norske mineraler til utlandet

For å hindre at selskaper med kun undersøkelsesrett videreselger mineraler i utlandet, må en endring av mineralloven diskuteres, sier sametingsråd.

Seiland nasjonalpark

Det er uklare grenser mellom undersøkelsesrett og utvinningsrett mener sametingsråd Silje Karine Muotka. Det viser eksemplet fra Seiland. Her fra zirkonbruddet på der en mineralarbeider er på jobb i forrige uke.

Foto: Ingunn Ims Vistnes / Seiland nasjonalpark

Et polsk firma som i sommer har gjort mineralundersøkelser på Seiland er mistenkt for å ha solgt zirkonkrystaller ulovlig på nett.

Grensen mellom det å kunne undersøke et område og det å hente ut mineraler er uklar, mener sametingsråd Silje Karine Muotka, som nå vil ha en gjennomgang av mineralloven

– Eksemplet fra Seiland går på uklare grenseganger mellom undersøkelsesretten og utvinningsretten, sier Muotka.

Mye tyder på at firmaet Spirifer Minerals selger zirkonkrystaller fra Seiland på nett, men både firmaet selv og nordmannen Jan Erik Larsen som innehar undersøkelsestillatelsen, benekter salget.

Reiste fra Seiland onsdag

Onsdag forlot selskapet Seiland, etter å ha fått stoppordre fra kommunen i sin undersøkelse av mineraler der.

Steinprøver og utstyr fra Seiland i steinsekker på kaia i Alta havn

Utstyr tilhørende selskapet Spirifer Minerals som er tatt med fra Seiland etter at mineralletingen måtte stoppes, i steinsekker på kaia i Alta havn.

Foto: Andrè Bendixen

I stoppordren så slår Alta kommune fast følgende:

«Under befaringen ble følgende ulovlige forhold avdekket: Det var utført vesentlig terrenginngrep i marka, større enn omsøkt. I henhold til plan og bygningslovens § 20-1 k, er vesentlig terrenginngrep søknadspliktig.»

Spirifer Minerals har de siste tre ukene jobbet under undersøkelsesretten til Jan Erik Larsen, og leter etter mineraler i zirkonbruddet på Seiland.

– Vi mener at vi har holdt oss innenfor det vedtaket som ble gjort av Direktoratet for mineralforvaltning, men så står det litt uklart i lov- og regelverket hva som er «vesentlig inngrep», sa Larsen til NRK da stoppordren fra kommunen kom sist uke.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka ønsker en gjennomgang av mineralloven, og mener det etter Seilandsaken nå er på tide å løfte dette opp politisk.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Uklart regelverk

Muotka mener dette, i tillegg til bekymringen for ulovlig salg av mineraler, viser at det er uklarheter i regelverket.

– En undersøkelsesrett skal normalt ikke medføre utvinning og videresalg. Det er jo en undersøkelse av hva slags type mineralforekomster som er der, sier hun.

Hun mener dette eksempelet stiller et spørsmål om man driver utenfor det som er tanken i lovgivningen.

Representantene for Spirifer Minerals som ankom Alta havn onsdag ettermiddag, sier det de har tatt ut er steinprøver til undersøkelser og analyse – ikke videresalg.

Utstyr til Spirifer Minerals losses i Alta havn

Mineralletingsutstyr og steinprøver til selskapet Spirifer Minerals hentet fra Seiland, losses her i Alta havn. Det polske selskapet forlot Seiland onsdag.

Foto: Andrè Bendixen

Får ikke sendes ut av landet

Direktoratet for mineralforvaltning sier at det generelt ikke er noen grense for hvor mye steinprøver som kan tas ut på undersøkelsesretten.

Det er også sagt at zirkonkrystallene fra prøvematerialet ikke kan videreselges.

Zirkon

Dette er en av zirkonkrystallene som er funnet under sine undersøkelsene på Seiland.

Foto: André Bendixen / NRK

– I hvor stor grad har direktoratet eller norske myndigheter mulighet til å følge opp at mineralene likevel ikke selges når de er tatt med ut av landet?

– Vi har i to brev av 19. august 2016 og 23. august 2016 bedt rettighetshaver redegjøre for videre undersøkelser av prøvematerialet og om at materialet ikke sendes ut av landet før en slik redegjørelse foreligger. Prøvematerialet skal sendes DMF sammen med undersøkelsesrapport etter at undersøkelsene er avsluttet, skriver direktoratet i en e-post til NRK torsdag.

Laster kart, vennligst vent...